ПРЕМІЮВАННЯ: Новий підхід.

Вченою радою Київського політехнічного інституту імені Ігоря СІКОРСЬКОГО запроваджується квартальний підхід до преміювання, спрямований одночасно на збільшення кількості публікацій та позитивну динаміку нормалізованих показників, що враховуються світовими рейтингами університетів.

Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського підтримує ініціативи, що сприяють збільшенню результатів наукових досліджень Університету у впливових міжнародних рейтингах. З метою підвищення впливовості наукових досліджень та стимулювання викладачів Університету до оприлюднення наукових результатів у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science, Вчена рада Університету затвердила Положення про преміювання науково-педагогічних та наукових працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за публікації, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science.

Премія призначається авторам/співавторам – НПП, НП за публікації, що проіндексовані в Scopus та/або Web of Science в грудні кожного року, що передує року преміювання.

Також передбачено відзначення авторів за публікації, що вплинули на підвищення індексу Університету та відзначення авторів за публікації, що отримали найбільшу кількість цитувань в межах предметної галузі без урахування самоцитування.

До Вашої уваги ВСІ УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ У SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE:

Актуальний на 2022 рік перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection https://openscience.in.ua/ua-journals

?  Всього 144 видань.

#KPI #КПІ #science #innovation #research #development #startup #technology #intellectualproperty #наука #інновація #дослідження #розробка #стартап #технологія #інтелектуальнавласність

Author: Moderator