Переддипломна практика

Мета та завдання переддипломної практики бакалаврів
Місця практик студентів
Бланки та приклади
Розподіл студентів для проходження практики

 

Мета та завдання переддипломної практики бакалаврів

На практиці з’являється можливість закріпити та розвинути професійні компетенції, набути нових знань та поглибити практичні навики роботи; зібрати та проаналізувати практичний матеріал для підготовки випускної кваліфікаційної роботи за обраною темою.
Завдання практики: закріплення, розширення й поглиблення теоретичних знань студентів з
загально-інженерних і спеціальних курсів, які пов’язані з проведенням теплотехнічних досліджень
(випробувань); добірка матеріалів для дипломної роботи; освоєння методики експерименту й
обробки його результатів, у тому числі із застосуванням обчислювальної техніки; придбання досвіду у проведенні експерименту; ознайомлення з економікою планування й організацією фінансування науково-дослідних і проєктно-конструкторських робіт, а також з технікою безпеки при проведенні НДР.
Опис освітнього компонента, змістовні модулі та найменування тем робіт, тривалість проходження практики, завдання до самостійної роботи, вимоги та критерії оцінювання індивідуального звіту наведено у силабусі з переддипломної практики.
Мета та завдання практики, зміст практики, загальні організаційні питання, обов’язки відповідальної особи з організації та проведення практики, обов’язки керівника практики, обов’язки студентів, вимоги до звіту та щоденнику з практики, орієнтовний календарний план проведення практики наведено у навчальному посібнику з переддипломної практики.

Практика проводиться на четвертому році навчання за 5 тижнів до кінця весняного навчального семестру – тривалість практики 5 тижнів. За матеріалами практики студенти складають звіт з практики й виконаного індивідуального завдання.

У процесі проходження переддипломної практики студенти повинні виконати наступну програму:

 • Детально ознайомитись з технікою безпеки та охороною праці на підприємстві або в організації;
 • Вивчити структуру та напрями діяльності організації проходження практики;
 • Обрати тематику та наповнення індивідуального завдання з урахуванням теми кваліфікаційної роботи.
 • Обрати методи та засоби виконання індивідуального завдання;
 • Виконати індивідуальний план практики;
 • Ознайомитися із правилами оформлення науково-технічної документації.
  Місця практик студентів

  В якості баз підготовки використовуються навчально-виробничі та наукові підрозділи вищих навчальних закладів, дослідні підприємства, організації та установи, цехи та відділи підприємств, що здійснюють експлуатацію та налагоджувані роботи теплоенергетичного обладнання ТЕС та промислових підприємств, підприємства галузі, які здійснюють науково-технічну підтримку експлуатації ТЕС та ТЕЦ. Місця практики студентів, що проходять навчання за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», які пропонує університет та має попередньо складені Договори:

  1. КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕГРО», СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ», (Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6), СП «Київські теплові мережі».
  2. АТ «Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут «Енергопроект».
  3. ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (в минулому Київська ТЕЦ-4).
  4. ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».
  5. Інститут відновлюваних джерел енергії НАН України.
  6. Інститут теплоенергетичних технологій НАН України.
  7. Інститут загальної енергетики НАН України.
  8. Інститут газу НАН України.
  9. Інститут технічної теплофізики НАН України.

  Якщо студент бажає пройти практику в іншому місці, це можливо, якщо місце практики відповідає напряму підготовки за спеціальністю та може забезпечити виконання робочої програми практики. В цьому випадку факультет складає Договори з такими організаціями на проходження практики студентами, такі договори мають бути складені не пізніше ніж за 10 днів до початку практики.

 

Бланки та приклади
Силабус з переддипломної практики
Навчальний посібник з переддипломної практики
Бланк договору про проведення практики для гр. ТС-91, спеціалізація “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”
Бланк договору про проведення практики для гр. ТП-91, спеціалізація “Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження”
Бланк договору про проведення практики для гр. ОТ-91, спеціалізація “Енергетичний менеджмент та інжиніринг”
Приклад заповнення договору про проведення практики
Бланк щоденника з практики
Приклад заповнення щоденника з практики
Приклад титульної сторінки індивідуального звіту з практики

 

Розподіл студентів для проходження практики
2021 рік, групи ТС-71, ТС-п81,
2022 рік, групи ТС-81, ТС-п91, ТП-81
2023 рік, групи ТС-91, ТП-91, ОТ-91, ОТ-91п