КАФЕДРА

Успішна діяльність людини сьогодні і в майбутньому в значній мірі залежить від комфортних умов енергозабезпечення. Теплова та альтернативна енергетика в загальній генерації електричної та теплової енергії України складає 40-47%. До найважливіших завдань нашого часу відносяться проблеми розробки нових інноваційних систем енергетичного виробництва з використанням традиційних та альтернативних джерел енергії, а також широке застосування маловитратних технологій і енергозбереження.
Предметом діяльності випускників спеціальності 144 «Теплоенергетика», яких готує кафедра теплової та альтернативної енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського, є розробка сучасного теплоенергетичного обладнання і його експлуатація; проектування, монтаж та ремонт устаткування електростанцій; моделювання теплових, гідравлічних та міцнісних процесів в енергетичних установках, теплові та атомні електростанції та установки, автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами, експлуатацію енергетичного обладнання електростанцій, екологія електростанцій, моделювання в енергетиці, створення систем автоматизованого проектування електростанцій із застосуванням ППП AutoCAD, SolidWorks, AnSYS та інші; розробка нових ефективних схем та оптимальних режимів теплопостачання, впровадження енергозберігаючих та безвідходних технологій, нового обладнання та установок, забезпечення комфортних умов праці людей.
Кафедра теплової та альтернативної енергетики має сучасну навчальну та наукову базу, викладачі із студентами проводять активні наукові дослідження з проектування та експлуатації енергетичного обладнання електростанцій, раціонального використання енергоресурсів, розробки новітніх систем опалення на основі теплонасосних установок, сонячних колекторів, високоефективних контактних водневих теплогенераторів, систем кондиціювання повітря, опріснення води, розробки нових апаратів та установок на основі контактного енергообміну, новітніх інноваційних систем і технологій енерго- та тепло забезпечення приватних будинків, промислових цехів, баз відпочинку та спортивно-розважальних центрів. Студенти беруть активну участь у наукових дослідженнях, щорічно представляють понад 100 наукових доповідей та реальних енергоефективних проектів, успішно захищають креативні дипломні проекти та магістерські дисертації.
Кафедра теплової та альтернативної енергетики має міжнародні договори та контакти із Варшавським Технологічним Університетом та Опольським Політехнічним Університетом ( Польща) – Програми подвійного диплому, Університетом Ла Лагуна (Іспанія), Чжецзянським університетом науки і технологій (м. Ханчжоу, КНР), Корейським інститутом науки і технологій (м. Сеул) – стипендіальна програма для аспірантів.
Студенти кафедри мають можливість навчатися або стажуватися за програмою ERASMUS+ в Німеччині, Польщі, Іспанії, Франції та інших країнах, а також приймати участь у програмі подвійного диплому з підприємством «Київські теплові мережі» (договір про дуальну освіту).
Студенти вивчають сучасне теплоенергетичне обладнання і його експлуатацію; проектування, монтаж та ремонт устаткування ТЕС та АЕС; моделювання теплових, гідравлічних та міцнісних процесів в енергетичних установках, теплові та атомні електростанції та установки, автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами, експлуатацію енергетичного обладнання ТЕС, екологію електростанцій, моделювання в енергетиці, комп’ютерну графіку: САПР ТЕС та АЕС, AutoCAD, SolidWorks, AnSYS та ін.
Студенти денної форми навчання мають можливість отримувати стипендію. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком (гуртожиток № 1, 4 КПІ ім. Ігоря Сікорського).
Студенти денної форми навчання мають можливість отримати військову підготовку та військове звання.
Випускники, що навчаються за спеціалізацією «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій», проектують та експлуатують складні енергетичні об’єкти – електричні станції, здійснюють експлуатацію та керування енергетичними установками, монтаж, ремонт та наладку енергетичного обладнання промислових підприємств.
Випускники та старшокурсники кафедри теплоенергетики працевлаштовуються у сучасні та відомі організації, фірми, консорціуми, такі, як Роберт Бош, Будерус, Виссман, Вайлент, ОПЕКС Енергосистеми, ИВИК ХОЛДИНГ–ГРУПП, ПАТ «Київенерго»; СВП «Київські теплові мережі», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», Науково-дослідні Інститути Національної академії наук України тощо. Вони працюють на теплових та атомних електростанціях, тепломережах комунальних підприємств, в монтажних та налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, проєктних інститутах, диспетчерських центрах, інститутах Академії наук України, Національній енергетичній компанії, приватних компаніях.