Опис спеціальності кафедри

Студенти спеціальності «Теплоенергетика» орієнтовані на дослідження процесів тепломасопереносу, розробку теплообмінних пристроїв, систем термостабілізації в об’єктах енергетики, авіаційно-космічної техніки, транспорту та будівництва, підтримання комфорту умов об’єктів промислової та муніципальної теплоенергетики, підвищення їх енергетичної ефективності та екологічної безпеки. Все це потребує ґрунтовної фізико-математичної, комп’ютерної та інженерної підготовки, знання іноземних мов, уміння працювати з сучасним програмним забезпеченням (Компаc, AutoCAD, MathCad, ANSYS Fluent, ESATAN-TMS).

Студенти вивчають сучасне теплоенергетичне обладнання і його експлуатацію; проектування, монтаж та ремонт устаткування ТЕС та АЕС; моделювання теплових, гідравлічних та міцнісних процесів в енергетичних установках, теплові та атомні електростанції та установки, автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами, експлуатацію енергетичного обладнання ТЕС.

Студенти отримують знання законодавчо-нормативної бази проектування (ДСТУ, ДБН, ГОСТ, СНіП); навички роботи з проектування технічної документації; розробки заходів з покращення енерго-екологічних характеристик експлуатації обладнання; практичні навички моделювання складних аеродинамічних та теплових процесів за допомогою програм AutoCAD / SolidWorks / КОМПАС / Fluent / САПР ТЕС та АЕС / AnSYS; розробки заходів та керівництва проєктами з модернізації та реконструкції теплоенергетичних об’єктів; знання порядку, методів планування та керівництва проведенням ремонтних робіт; знання законодавчих, нормативних та методичних документів, що регламентують монтажні, ремонтні, регулювальні роботи та експлуатацію теплоенергетичного обладнання; вміння проводити діагностику, виявляти несправності, проводити ремонт систем теплопостачання, кондиціювання та вентиляції, знання ринку та вибір оптимального сучасного енергоефективного обладнання та технологій енерговиробництва.

Випускники кафедри 100% забезпечуються роботою, вони працюють на теплових електростанціях, в монтажних та налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, диспетчерських центрах, підрозділах, інститутах Академії наук України, приватних компаніях.

Випускники спеціальності обіймають посади головний інженер-енергетик, інженер-теплотехнік, енергоаудитор, інженер проєктувальник систем опалення, вентиляції і кондиціювання, інженер з енергетичного менеджменту, інженер холодильного обладнання, енергоменеджер, інженер-конструктор, керівник проєктів для реалізації об’єктів відновлювальної енергетики, технічний директор підприємства, головний енергетик електростанції, начальник котельні, аналітик у галузі енергетики. Під керівництвом таких фахівців впроваджуються заходи з енергоефективності та здійснюється розвиток альтернативної енергетики. Рівень вирішуваних професійних завдань випускниками спеціальності лежить у межах від участі у певному виді діяльності до самостійного керівництва цими видами діяльності в галузі енергетики на інженерних та керівних посадах.