ІІ курс, бакалаврат

3 семестр
Практичний курс іноземної мови. Частина 2
Гідрогазодинаміка
Інформаційні технології. Частина 1. Комп’ютерна техніка та програмування
Технічна термодинаміка. Частина 1. Термодинаміка нерухомих систем
Вступ до філософії
Технічна механіка. Частина 1. Опір матеріалів
Теплотехнічні вимірювання
Нетрадиційні джерела енергії

 

3 семестр, вибіркові
Студент обирає для вивчення 1 дисципліну з з загальноуніверситетського переліку вибіркових дисциплін різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку

 

4 семестр
Практичний курс іноземної мови. Частина 2
Інформаційні технології. Частина 2. Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках
Технічна термодинаміка. Частина 2. Термодинаміка потоку. Цикли теплових машин
Тепломасообмін. Частина 1. Теорія тепломасообміну
Інженерна екологія енергетики
Технічна механіка. Частина 2. Конструювання апаратів, механізмів, машин
Горіння палива та обладнання для його спалювання
Нагнітачі та теплові двигуни

 

4 семестр, вибіркові
Студент обирає для вивчення 1 дисципліну з загальноуніверситетського переліку вибіркових дисциплін спрямованих на розвиток особистісного потенціалу