Вступ на 1 курс

Кафедра теплової та альтернативної енергетики запрошує до вступу на навчання на 1 курс (держзамовлення) всіх бажаючих здобути вищу освіту за спеціальністю 144 «Теплоенергетика».

Кафедра була заснована у 1931 році у складі Теплоенергетичного факультету, готує інженерів-теплоенергетиків за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». З 2016 року згідно закону «Про вищу освіту» та нових правил прийому проводиться підготовка фахівців з вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Студенти денної форми навчання мають можливість отримувати стипендію. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком (гуртожиток №1, 4 КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Студенти денної форми навчання мають можливість отримати військову підготовку та військове звання. Студенти кафедри мають можливість навчатися або стажуватися за програмою ERASMUS+ в Німеччині, Польщі, Іспанії, Франції та інших країнах, а також приймати участь у програмі подвійного диплому. Завдяки розвиненій науковій базі студенти мають унікальну можливість брати участь у вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектах.

Студенти спеціальності «Теплоенергетика» орієнтовані на дослідження процесів тепломасопереносу, розробку теплообмінних пристроїв, систем термостабілізації в об’єктах енергетики, авіаційно-космічної техніки, транспорту та будівництва, підтримання комфорту умов об’єктів промислової та муніципальної теплоенергетики, підвищення їх енергетичної ефективності та екологічної безпеки. Все це потребує ґрунтовної фізико-математичної, комп’ютерної та інженерної підготовки, знання іноземних мов, уміння працювати з сучасним програмним забезпеченням (Компаc, AutoCAD, MathCad, ANSYS Fluent, ESATAN-TMS).

Студенти вивчають сучасне теплоенергетичне обладнання і його експлуатацію; проектування, монтаж та ремонт устаткування ТЕС та АЕС; моделювання теплових, гідравлічних та міцнісних процесів в енергетичних установках, теплові та атомні електростанції та установки, автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами, експлуатацію енергетичного обладнання ТЕС, екологію електростанцій, моделювання в енергетиці, комп’ютерну графіку: САПР ТЕС та АЕС, AutoCAD, SolidWorks, AnSYS та ін.

Випускники проектують та експлуатують складні енергетичні об’єкти – електричні станції, здійснюють експлуатацію та керування енергетичними установками, монтаж, ремонт та наладку енергетичного обладнання промислових підприємств.

Випускники кафедри 100% забезпечуються роботою, вони працюють на теплових електростанціях, в монтажних та налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, диспетчерських центрах, підрозділах, інститутах Академії наук України, приватних компаніях.

Випускники спеціальності обіймають керівні посади в установах НАН України, проектно-конструкторських організаціях, провідних вітчизняних та іноземних енергетичних та інноваційних компаніях. Під керівництвом таких фахівців впроваджуються заходи з енергоефективності та розвиток альтернативної енергетики.

Випускники отримують кваліфікацію енергетик (за програмою бакалаврської підготовки) або інженер-енергетик, інженер-технолог чи інженер-дослідник (за програмою магістерської підготовки). Рівень вирішуваних професійних завдань випускниками спеціальності лежить у межах від участі у певному виді діяльності до самостійного керівництва цими видами діяльності в галузі енергетики на інженерних та керівних посадах.

Що потрібно для гарантованого вступу на держзамовлення?

Для здобуття ступеня бакалавра на бюджетній основі необхідно:

  1. Скласти національний мультипредметний тест (НМТ), який міститиме завдання з української мови, математики, історії України.
  2. Мотиваційний лист. Він матиме різну вагу для вступників за рахунок коштів державного бюджету (бюджет) та за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт). Так, для вступу на бюджет його буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, а для вступу на контракт він може бути основою для рейтингування вступників.

Для вступу приймаються також такі сертифікати ЗНО:

  1. Українська мова (2019, 2020, 2021)
  2. Математика (профільний рівень) (2019, 2020, 2021)
  3. Фізика або Хімія, або Біологія, або Географія, або Іноземна мова, або Історія України (2019, 2020, 2021)

Для здобуття ступеня бакалавра на бюджетній основі (навчання триває 3 роки за індивідуальними програмами підготовки) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, незалежно від напряму підготовки та спеціальності, а також:

  1. Склали національний мультипредметний тест (НМТ), який міститиме завдання з української мови, математики, історії України.
  2. Написали мотиваційний лист.

Для вступу приймаються також такі сертифікати ЗНО:

  1. Українська мова (2019, 2020, 2021)
  2. Математика  (2019, 2020, 2021)
Контактні телефони:

Шелешей Тетяна Вікторівнавідповідальна за прийом документів на 1 курс  – 098-902-64-66;

Беднарська Інна Станіславівна – відповідальна за навчально-виховну роботу – 098-810-60-01;

Сірий Олександр Анатолійович – відповідальний за прийом  документів на 5 курс – 097-926-50-52.

НАША АДРЕСА: Київ – 56, вул. Політехнічна,6, учбовий корпус №5, тел. 204-80-96

Сайт факультету: http://tef.kpi.ua/

E-mail кафедри: tes@kpi.ua

Ми в ФБ https://www.facebook.com/144teploenerhetyka

Ми в instagram https://instagram.com/144_teploenergetika

Наш телеграм https://t.me/teploenergetyka

Наші партнери: