Вибіркові дисципліни

ОПП “Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем”

Каталоги вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти:

  • Кафедральний каталог (Ф-каталог) циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми. Для вибору дисциплін у 2 семестрі.

Каталог містить анотований перелік вибіркових дисциплін, спрямованих на формування додаткових професійних навичок у здобувачів вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика. Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 
Силабуси вибіркових дисциплін доступні за посиланням.