ІV курс, бакалаврат

7 семестр
Економіка і організація виробництва
Охорона праці та цивільний захист
Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
Котельні установки. Частина 1
Теплові та атомні електростанції та установки. Частина 2
Теплотехнологічні процеси і установки. Частина 2

 

7 семестр, вибіркові

Студент обирає для вивчення 3 дисципліни з кафедрального Ф-каталогу вибіркових навчальних дисциплін

Енергоефективні системи опалення і вентиляції
Теплофікація та теплові мережі
Поновлювальні та альтернативні джерела енергії
Використання вторинних енергоресурсів
Експлуатація енергетичного обладнання електростанцій
Методи енергетичного аналізу в теплотехнологіях
Спецпитання тепломасообміну
Спецпитання турбін теплових та атомних електричних станцій
Енергетичний аудит

 

8 семестр
Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
Котельні установки. Частина 2
Котельні установки. Курсовий проєкт
Переддипломна практика
Дипломне проєктування

 

8 семестр, вибіркові

Студент обирає для вивчення 3 дисципліни з кафедрального Ф-каталогу вибіркових навчальних дисциплін

Кондиціювання та холодопостачання повітря
Ядерні енергетичні установки
Маркетингові дослідження в енергетиці
Проєктування теплоенергетичних установок
Основи проєктування електростанцій
Контроль ефективності енерговикористання
Ексергетичний аналіз систем теплопостачання
Монтаж та ремонт тепломеханічного обладнання теплових електричних станцій
Екологічно чисті енерготехнології