Наукові публікації

Публікацій викладачів кафедри за останні 5 років у фахових виданнях

 1. Безродний М.К., Кутра Д.С. Термодинамічна ефективність рециркуляційної теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні. – Промышленная теплотехника, 2016, №3, с.75-83.
 2. Безродний М.К., Рачинський А.Ю., Голіяд М.Н. Масообмінні характеристики процесу утилізації теплоти парогазовї суміші в контактному апараті газокрапельного типу. – Науково-технічний збірник «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві», Вінниця, 2016, №2, с. 43-51.
 3. Безродний М.К., Рачинський А.Ю., Голіяд М.Н. Методика теплового расчета контактного газокапельного утилизатора теплоты низкотемпературных отходящих газов. – Вісник НТУ «ХПІ», серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2016, №9(1181) , с. 128-135.
 4. Безродний М.К., Кутра Д.С., Сергієнко І.В. Термодинамічний аналіз теплонасосних систем кондиціювання плавального басейну в режимі охолодження припливного повітря. – Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2016, №2 , C. 14-22.
 5. Безродний М.К., Притула Н.О. Оптимальні характеристики грунтових теплообмінників для теплонасосних систем опалення. Миколаїв. – Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв, 2016, №1, с.47-55.
 6. Панов Є.М., Боженко М.Ф., Даниленко С.В., Навозенко А.П. Температурно-теплові показники газополуменевого обпалення алюмінієвих електролізерів / Вісник НТУУ «КПІ». Серія Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. Збірник наукових праць. – 2016 – № 1 (15). – С. 40 – 45 – стаття зі студенткою.
 7. Боженко М.Ф., Перевьорткіна І.Я. Каскадна утилізація теплоти димових газів опалювальних водогрійних котелень / Енергетика: економіка, технології, екологія. 2016- № 1 (43). – С. 81 – 88 – стаття зі студенткою (РИНЦ)
 8. А. С. Гавриш, Н. О. Затирка, И. В., Кальченко. О. применении веществ гидроэффект-нанопротек в теплообменных аппаратах / Тепловые процессы в технике. – 2016. – №10. – С.449-453. – стаття зі студенткою (РИНЦ)
 9. А. С. Гавриш, С. А. Гавриш, И. Н. Христюк. О применении поверхностно-активных веществ в теплообменниках-конденсаторах типа РТА / Тепловые процессы в технике. – 2016. – №10. – С.461-465. стаття зі студентом (РИНЦ)
 10. Пуховий І.І. Диспергація води ударом  особливості витікання через малий отвір / Наукові вісті КПІ  2016, №4 .
 11. І.Е. Фуртат, Ю.М. Камаєв, М.С. Григорчук. Температурний режим кімнати з теплою підлогою / Науково-технічний збірник «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». м. Київ – 2016. – №19. – С. 71–76.
 12. І.Е. Фуртат, Ю.М. Камаєв, М.С. Григорчук. Моделювання температурного режиму кімнати з теплою підлогою у програмі SolidWorks / Науково-технічний збірник «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». м. Київ – 2016. – №19. – С. 76–82.
 13. Куделя П.П., Соломаха А.С., Очеретянко М.Д. Оцінка ефективності опалювальних теплових насосів з використанням методу циклів // Відновлювана енергетика, 2016, №4.
 14. Шовкалюк Ю. В. Цінова політика в паливно-енергетичному комплексі: світова практика. // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2016. – № 2 (29) лютий.
 15. Безродний М.К., Притула Н.О., Гобова М.О. Оптимальні умови роботи теплонасосних систем опалення з використанням акумульованої теплоти грунту. – Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2017, №1, с. 19-26.
 16. Безродний М.К., Притула Н.О. Оптимальні характеристики грунтових теплообмінників для теплонасосних систем опалення. – Вісник НТУ «ХПІ», серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2017, №8(1230), с.41-48.
 17. Безродний М.К., Притула Н.О., Місюра Т.О. Аналіз ефективності тепло насосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і сонячної енергії / Енергетика: економіка, технології, екологія – 2017, № 4 (50), с. 47 – 57
 18. Безродний М.К., Притула Н.О., Ословський C.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і стічних вод будинку. – Энерготехнологии и ресурсосбережение – 2018, № 1, с. 3 – 10.
 19. Безродний М.К., Притула Н.О., Цвєткова М.О. Термодинамічна ефективність теплонасосно-рекуператорної схеми вентиляції для підтримання заданого вологовмісту повітря в приміщенні. Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України» Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, 11-13 жовтня 2017 р., Вінниця – 2017, Електронне видання https://conferences.vntu.edu.ua/
 20. Безродний М.К., Притула Н.О., Місюра Т.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і сонячної енергії. Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України» Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, 11-13 жовтня 2017 р., Вінниця – 2017. Електронне видання https://conferences.vntu.edu.ua/
 21. Безродний М.К., Притула Н.О., Ословський C.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і стічних вод будинку. Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України» Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, 11-13 жовтня 2017 р., Вінниця – 2017. Електронне видання https: //conferences.vntu.edu.ua/
 22. Варламов Г.Б., Дащенко О.П., Романова К.О., Вовченко Д.І., Кодь Д. С. Реалізація нової енерго-екологічної парадигми – основа сучасного сталого розвитку України у гармонії з природою. Збірник наукових статей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» та прийняті рішення / 11-15 вересня 2017 року (УКРНДІЕП). – С.41-45.
 23. Боженко М.Ф., Перевьорткіна І.Я. Підвищення ефективності утилізаторів теплоти димових газів котелень за рахунок зволоження дуттьового повітря / Енергетика: економіка, технології, екологія. 2017 – № 1 (47). – С. 51 – 57 – стаття зі студенткою у фаховому журналі.
 24. Панов Є.М., Боженко М.Ф., Даниленко С.В., Боянівський В.П. Оптимізація конструкції печі для переплавки алюмінієвого брухту / Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2017 – № 1. – С. 27 – 34 – стаття зі студентом у фаховому журналі.
 25. Капустянський А.О., Варламов Г.Б. Аналіз діяльності паливно-енергетичного комплексу України // Науковий журнал Вісник ТНТУ України – 2016 – № 3(83) – С. 144–153.
 26. І.Е. Фуртат, О.М. Кравчук. Дослідження однофазної неізотермічної фільтрації в геотермальних циркуляційних системах. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. науково-технічний збірник. –Вип. 21. –К.: КНУБА, 2017. С. 69-74.
 27. І.Е. Фуртат, О.М. Кравчук. Комп’ютерне моделювання температурного поля термальної води в пористому пласті. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. науково-технічний збірник. –Вип. 21. –К.: КНУБА, 2017. С. 75-79.
 28. І.Е. Фуртат, О.М. Кравчук. Моделювання однофазної неізотермічної фільтрації в підземних циркуляційних системах. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. науково-технічний збірник. –Вип. 21. –К.: КНУБА, 2017. С. 80-87.
 29. І.Е. Фуртат, О.М. Кравчук. Чисельне вирішення задач однофазної неізотермічної фільтрації. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. науково-технічний збірник. –Вип. 21. –К.: КНУБА, 2017. С. 88-95.
 30. І.І. Пуховий. Диспергування води ударом об ребристі й округлі поверхні при малонапірному витіканні вниз через малий отвір. Наукові вісті НТУУ “КПІ”. № 2. С 57-62, 2017 | КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 31. Ковбасенко С.В., Голик А.В., Петренко В.Г., Соломаха А.С., Устименко Є.В. Розробка та дослідження мікропроцесорної системи живлення дизеля, що працює за газодизельним циклом // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2018. – №1. – Том 29(68). – Ч.3. – с.96-102.
 32. Петренко В.Г., Ковбасенко С.В., Барабаш П.О., Соломаха А.С., Голик А.В. Дослідження впливу фази впорскування газового палива на показники роботи газодизеля // Наукові нотатки Луцького національного технічного університету за галузями знань «Технічні науки». Міжвузівський збірник. – Луцьк, ЛНТУ 2018. – Вип. 62. – с. 185-189.
 33. Барабаш П.А., Соломаха А.С., Усенко В.И., Петренко В.Г. Центробежные дистиляторы в системах жизнеобеспечения пилотируемых космических объектов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2018. – №5(149). – с. 28-35.
 34. Безродний М.К., Притула Н.О., Ословський C.О. Термодинамічна ефективність теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти грунту та стічних вод.– Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2018, №1, C. 7-14.
 35. Безродний М.К., Притула Н.О., Місюра Т.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і сонячної енергії. –Енергетика: економіка, технології, екологія, 2017, № 4, с.47-57.
 36. Безродний М.К., Притула Н.О., Ословський C.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і стічних вод будинку. – Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2018, № 1, с.3-10.
 37. Безродний М.К., Притула Н.О., Цвєткова М.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми вентиляції для підтримання заданого вологовмісту повітря в виробничому приміщенні. –  Вісник НТУ «ХПІ», серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2018, № 13(1289). С. 77-82.
 38. Майстренко О.О., Безродний М.К., Шаповал Б.А. Безвитратна система утримування основного обладнання теплової електростанції в резерві методом продувки сухим повітрям. – Енергетика та електрифікація, 2018, №4, с. 2-4.
 39. Панов Є.М. Експрес-методика визначення середньомасової температури вуглеграфітових виробів в печах графітування за технологією Кастнера / Є.М.Панов, С.В.Лелека, А.Я.Карвацький, А.Ю.Педченко, М.Ф.Боженко, Д.О.Іваненко // Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». Збірник наукових праць. – 2018 – № 1(17). – С.39 – 45 – стаття зі студентом.
 40. Варламов Г.Б., Капустянський А.О. Вплив характеристик непроектного твердого палива на показники надійності та економічності роботи котельного устаткування / Енергетика: економіка, технології, екологія. 2018, №1. – С.90-98.
 41. Вітько В.І. Коваленко Г.Д. Хабарова Г.В., Варламов Г.Б., Транскордонний вплив теплових електростанцій України на якість атмосферного повітря при спалюванні вугілля/Енергетика: економіка, технології, екологія. 2018, №4. – С. 154-161.
 42. Furtat I.E., Furtat Yu.O. Customizable adaptive user interfaces implementation in control and learning automated systems as way of increasing their reliability and efficiency. Збірник наукових праць «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: технічні науки, Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України та Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. 2018. Вип. 17. 7 c., англ. Наукометричні БД: Norwegian Science Database (NSD).
 43. Furtat I.E., Furtat Yu.O. Building user interface and domain models based on the users’ cognitive characteristics and work process specifics. Збірник наукових праць «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: технічні науки. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України та Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. 18. 6 c., англ. Наукометричні БД: Norwegian Science Database (NSD).
 44. И.И. Пуховой, А.М. Постоленко. Зміна геометричних параметра зростання конгломератів бурульок на горизонтальних насадках при розпиленні води форсункою.ВІСТІ НТУУ КПІ «018, №4 с. 63 – 68.
 45. Шовкалюк Ю. В Інструменти і методи для підвищення енергоефективності будівельного фонду. // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № 1 (53).
 46. А.С. Гавриш, С.В. Руденко, Б.В. Олійник. Про особливості конструкцій кожухопластинчастих теплообмінників і перспективи їх застосування. Х Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина”, м. Київ, 26-27 квітня 2018р. Київ: ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – № С3-7.
 47. А.С. Гавриш, Д.О. Дуб`яга. Про тепловіддачу при псевдо краплинній конденсації суміші водяних парів етанолу на фібрілізованих трубках. Х Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина”, м. Київ, 26-27 квітня 2018р. Київ: ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – № С3-4, 7с.
 48. А.С. Гавриш, І.В. Гайдай. Fire safety during preparation and holding fire works in the chemical and food industries Baltic countries and Ukraine. Х Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина”, м. Київ, 26-27 квітня 2018р. Київ: ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – № С3-5, 5с.
 49. А.С. Гавриш, Л. Х.А .Гальєгос. Safety of cargo handling in Ecuador and Ukraine. Х Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина”, м. Київ, 26-27 квітня 2018р. Київ: ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – № С3-5, 4с.
 50. А.С. Гавриш, С.А. Гавриш. Підручник «Охорона праці в теплоенергетиці» – Переможець ІІ Міжнародного професійного конкурсу викладачів вищих навчальних закладів «Формування компетенцій в професійній освіті». Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник матеріалів XVIII Всеукраїнської науково-методичної конференції, м.Київ, 2018. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.– С.36-42.
 51. А.С. Гавриш, С.А. Гавриш, І.В. Гайдай. Пожежна безпека під час вогневих робіт на підприємствах хімічної та харчової промисловості України і Балтійських країн. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник матеріалів XVIII Всеукраїнської науково-методичної конференції, м.Київ, 2018. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.– С.43-48.
 52. А.С. Гавриш. Шевченко А.Н., Мисюра Т.А. . О современных поверхностях теплообмена, краевых углах и условном цикле конденсации. Тепловые процессы в технике 2018. – Т.10, № 1-2. – С. 84-89.
 53. Безродний М.К., Притула Н.О., Ословський C.О. Термодинамічна ефективність теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти грунту та стічних вод.–Наукові вісті НТУУ «КПІ» – 2018, № 1, с. 7 – 14
 54. Горін В.В., Середа В. В., Барабаш П.А. Метод розрахунку теплообміну під час конденсації холодоагентів у середині горизонтальних труб у разі стратифікованого режиму течії фаз. Холодильна техніка і технологія. – 2019. – №1 (55). – С. 47–53.
 55. Риферт В.Г., Анатичук Л.И., Барабаш П.О., Усенко В.И., Стрикун А.П., Соломаха А.С., Петренко В.Г. Эволюция системы центробежной дистилляции с термоэлектрическим тепловым насосом для космических миссий. Часть 1. Обзор публикаций по центробежной дистилляции в период 1990 – 2017 гг. // Термоелектрика. – 2019. – № 1. – с. 1-9. (Фахове видання).
 56. Риферт В.Г., Анатичук Л.И., Барабаш П.О., Усенко В.И., Стрикун А.П., Соломаха А.С., Петренко В.Г. Эволюция системы центробежной дистилляции с термоэлектрическим тепловым насосом для космических миссий. Часть 2. Исследование переменных характеристик системы многоступенчатой дистилляции с термоэлектрическим тепловым насосом // Термоелектрика. – 2019. – № 2. – с. 57-70. (Фахове видання)
 57. Риферт В.Г., Анатичук Л.И., Барабаш П.О., Усенко В.И., Стрикун А.П., Соломаха А.С., Петренко В.Г., Середа В.В. Эволюция системы центробежной дистилляции с термоэлектрическим тепловым насосом для космических миссий. Часть 3. Анализ локальных и интегральных характеристик системы центробежной дистилляции с термоэлектрическим тепловым насосом // Термоелектрика. – 2019. – № 3. – с. 71-85. (Фахове видання).
 58. Горін В.В., Середа В. В. Результати дослідження теплообміну під час конденсації холодоагентів у середині мініканалів. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2019. – № 2 (271). – С. 57–60.
 59. Горін В.В., Середа В. В.. Heat transfer at condensation of working substances inside horizontal pipes under the gravity regime of the stream. Proc. of the Fourteenth Int. Conf. of Science and Technology “AVIA-2019”, April 23-25, 2019. – Kyiv, 2019. – P. 4.6-4.9.
 60. Горін В.В., Середа В. В.. Теплообмін під час конденсації робочих речовин у середині мініканалів. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси: матер. XIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2019 р.: збірка тез. – Київ, 2019. – С. 141–143.
 61. Безродний М.К., Притула Н.О., Місюра Т.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і сонячної енергії. –ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія, 2018, №1, с. 47-57.
 62. Безродний М.К., Ословський С.О. Енергоефективність теплонасосно- рекуператорної системи водяного опалення і вентиляції з використанням теплоти ґрунту та вентиляційних викидів. – ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія, 2018, № 3, с.95-103.
 63. М. К. Безродний, Т. О. Місюра. Ефективність теплонасосно-рекуператорної схеми опалення та вентиляції з використанням теплоти вентиляційного і атмосферного повітря. – Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2018, № 6 , c.22-29.
 64. Пуховий І.І., Денисова А.Є. Аналіз піфдігрівання повітря взимку в грунтових теплообмінниках  і  в  водоймах при замерзанні води на занурених трубах // Наукові вісті  КПІ, 2018.- №6.- С.59-65.
 65. Пуховий І.І. Експериментальне виготовлення і моделювання утворення оребрених льодяних труб методом заморожування у формі з дискретною теплоізоляцією// Наукові вісті КПІ .-2019 № 2.- С 54 – 70.
 66. Пуховий І.І., Вараіа І.Г. Українські розробки з відновлюваних джерел енергії для впровадження в Китаї  і Україні  (з китайськими інвестиціями). Збірник праць наук конф до 70-річчя КНР. 2019, НАНУ, с.65-72.
 67. Furtat I.E., Furtat Yu.O. Building user interface and domain models based on the users’ cognitive characteristics and work process specifics. Збірник наукових праць «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки.» Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України та Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. 2018. Вип. 18. с. 110-115, англ.; URL – http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/issue/view/9647/showToc; DOI – https://dx.doi.org/10.32626/2308-5916.2018-18; Наукометричні БД: Norwegian Science Database (NSD); Мова публікації:західноєвропейська.
 68. Method of increasing automated systems’ reliability and efficiency using adaptive user interfaces and domain models based on the users’ cognitive characteristics and work process’ specifics. Furtat I.E., Furtat Yu. Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 30 (69) № 3, 2019. 12 с.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська
 69. Гавриш А.С., Гайдай І.В. Fire safety during preparation and holding fire works in the chemical and food industries Baltic countries and Ukraine. – Енергетика. Екологія. Людина. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2019. – 308 с. – ISSN 2307-7239. – С.300-304.; Url – ISSN 2307-7239; Мова публікації: західноєвропейська.
 70. Гавриш С. А., Гавриш А. С., Масляєв Д. І. Про системи попередження пожеж і протипожежного захисту теплоенергетичних підприємств. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник матеріалів Двадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 15-17 травня 2019 р. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 75-78.
 71. Гавриш С. А., Гавриш А. С., Олійник Б. В. Загальні правила безпеки під час обслуговування тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник матеріалів Двадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 15-17 травня 2019 р. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. с. 70-74.
 72. Гавриш А.С., Гайдай І.В. Fire safety during preparation and holding fire works in the chemical and food industries Baltic countries and Ukraine. – Енергетика. Екологія. Людина. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2019. – 308 с. – ISSN 2307-7239. – С.300-304.; Url – ISSN 2307-7239; Мова публікації:західноєвропейська.
 73. Гавриш А.С., Гальєгос Л.Х.А. Safety of cargo handling in Ecuador and Ukraine. – Енергетика. Екологія. Людина. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2019. – 308 с. – ISSN 2307-7239. – С. 304-307.; Url – ISSN 2307-7239; Мова публікації: західноєвропейська; у співавторстві зі студентами.
 74. Гавриш А.С., Гальєгос Л.Х.А. Safety of cargo handling in Ecuador and Ukraine. – Енергетика. Екологія. Людина. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2019. – 308 с. – ISSN 2307-7239. – С. 304-307.; Url – ISSN 2307-7239; Мова публікації:західноєвропейська; Гавриш А.С., Гальєгос Л.Х.А. Safety of cargo handling in Ecuador and Ukraine. – Енергетика. Екологія. Людина. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2019. – 308 с. – ISSN 2307-7239. – С. 304-307.; Url – ISSN 2307-7239; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами.
 75. Гавриш А.С., Сторожук М.С. Капельная конденсация с применением веществ типа Гидроэффект – Нанопротек. – Проблемы газодинамики и тепломассобмена в энергетических установках. — М.: Печатный салон «Шанс», 2019. — 406 с., ил. – С. 91-94.; Url – ISBN 978-5-6042605-6-2; DOI – https://dx.doi.org/ББК 31.31 П 781 ; Мова публікації: росыйська; у співавторстві зі студентами.
 76. П.А. Барабаш, А.С. Соломаха, В.И. Усенко, В.Г. Петренко, В.П. Боянивский. Влияние режимных параметров на эффективность работы термоэлектрического теплового насоса ALTEC-7005 // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2018. –№4. –с.29-33.
 77. С.В. Ковбасенко, В.Г. Петренко, А.В. Голик, С.Ю. Гутаревич. Визначення раціональних ПІД-параметрів регулятора газодизельної мікропроцесорної системи живлення // Автошляховик України. Науково-технічний збірник. – К., ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 2018. – Вип. № 1.
 78. П. О.Барабаш, А. С. Соломаха, В. Г. Ріферт, В. Г. Петренко, В. І. Усенко, В. П. Боянівський. // Наукові вісті КПІ .-2019 № 4.- С 77 – 82.
 79. П.А.Барабаш, А.С.Соломаха, В.Г.Ріферт, В.Г.Петренко, В.І.Усенко, В.П.Боянівський. Кристалізація розчину NaCl у вакуумному відцентровому плівковому дистиляторі // Наукові вісті КПІ. – 2019. – №4. – с.77-82.
 80. Ріферт В.Г., Анатичук Л.І., Барабаш П.О., Усенко В.І., Стрикун А.П., Соломаха А.С., Петренко В.Г., Прибила А.В. Еволюція системи відцентрової дистиляції з термоелектричним тепловим насосом для космічних місій. Частина 1. Огляд публікацій по відцентровій дистиляції в період 1990 – 2017 рр. // Термоелектрика. – 2019. – №1. – c. 5 – 16. http://jt.inst.cv.ua/jt/jt_2019_01_uk.pdf
 81. Ріферт В.Г., Анатичук Л.І., Барабаш П.О., Усенко В.І., Стрикун А.П., Соломаха А.С., Петренко В.Г., Прибила А.В. Еволюція системи відцентрової дистиляції з термоелектричним тепловим насосом для космічних місій. Частина 2. Дослідження змінних характеристик системи багатоступінчастої дистиляції (СМЕД) з термоелектричним тепловим насосом (ТТН) // Термоелектрика. – 2019. – №2. – c. 5 – 20. http://jt.inst.cv.ua/jt/jt_2019_02_uk.pdf
 82. Риферт В.Г., Анатичук Л.И., Барабаш П.О., Усенко В.І., Стрикун А.П., Соломаха А.С., Петренко В.Г., Середа В.В., Прибыла А.В. Еволюція системи відцентрової дистиляції з термоелектричним тепловим насосом для космічних місій. Частина 3. Аналіз локальних і інтегральних характеристик системи відцентрової дистиляції з термоелектричним тепловим насосом // Термоелектрика. – 2019. – №3. – c. 5 – 19. http://jt.inst.cv.ua/jt/jt_2019_03_uk.pdf
 83. Риферт В.Г., Анатичук Л.И., Барабаш П.О., Соломаха А.С., Усенко В.І., Прибыла А.В., Петренко В.Г., Середа В.В. Порівняльний аналіз методів термічної дистиляції з тепловими насосами для тривалих космічних польотів // Термоелектрика. – 2019. – №4. – с.5 – 18. http://jt.inst.cv.ua/jt/jt_2019_04_uk.pdf ;
 84. П.О.Барабаш, А.С. Соломаха, В.В.Середа, М.В.Совінський. Дослідження гідродинаміки при течії плівки рідини вертикальною поверхнею з повздовжнім оребренням // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2019. – №4. – с.106-112. http://energy.kpi.ua/article/view/207097; https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2019.207097
 85. Сірий О.А., Соломаха А.С., Пакош Д.З. Дослідження процесу розпилення зрідженої суміші пропан-бутану для двигунів внутрішнього згорання // Екологічні науки, Випуск 2 (29) Том 1, 2020, с.48-53. http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2020/2/part_1/9.pdf
 86. Боженко М.Ф. Підвищення енергетичної та екологічної ефективності поверхневих теплоутилізаторів димових газів водогрійних котелень / М.Ф. Боженко, О.В. Озеруга // Наукові вісті НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 2020. – № 1. – С. 7- 14.
 87. М.К. Безродний, М.Н. Голіяд, Н.О. Притула. Стратегічні напрямки розвитку водопостачання в Україні. – Водопостачання і водовідведення, 2020, №2, с. 11-15.
 88. М. К. Безродний, Т. О. Місюра. Теплонасосна система повітряного опалення та вентиляції виробничого приміщення з надлишковим вологовиділенням. KPI Science News, 2020, №2, с. 7-16.
 89. Назарова І.О. Підвищення енергоекологічної ефективності біопаливних котелень. Вчені записки таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2020.№ 4. Том 31 (70). С. 149-154.
 90. Weijie, G. Varlamov, S. Rongfeng, L. Suxiang. Experimental study of features biogas production by pyrolysis of corn pellets// Енергетика: економіка, технології, екологія.-№4 (53) 2019,- С.121-127.
 91. Порівняння ефективності первинних заходів скорочення викидів NOX при спалюванні різних палив / Д.В. Риндюк, Т.В. Шелешей, І.С. Беднарська, Д.О. Дубас // Modern Scientifіс Researches. Yolnat PE, Minsk, Belarus, 2020. Issue № 11. Part 2 – С. 37-42.
 92. Оцінка впливу марки мазуту на викиди сірчистого ангідриду на енергетичних об’єктах / Д.В. Риндюк, Т.В. Шелешей, І.С. Беднарська, Я.С. Беднарська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, 2020. Том 31(70) № – С. 231-236.
 93. Control of quality and safety of products with probiotic cultures / N. Riabokon, D. Rindyuk, S. Lementar, L. Martsinkevich // FOOD INDUSTRY Issue 25, 2019, рр. 78-86, DOI: 10.24263/2225-2916-2019-25-12
 94. Баранюк О. В., Рачинський А. Ю. CFD-моделювання характеристик міцності пластинчастого теплообмінного апарату з прямоточною схемою руху теплоносіїв / О. В. Баранюк, А.Ю. Рачинський // Сучасні проблеми моделювання. – 2019. – № 15. С. 28-35.
 95. Баранюк О. В., Рачинський А. Ю.  CFD-моделювання характеристик міцності гвинтоподібних труб в умовах неізотермічності внутрішьої течії / О. В. Баранюк, А.Ю. Рачинський // Сучасні проблеми моделювання. – 2019. –  № 14. С. 14-24.
 96. О.А. Сірий, О.В. Баранюк, О.О. Кобилянська, CFD моделювання теплообміну та гідродинаміки в струмінево-нішевій системі спалювання палива, Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки, Том 31 (70) Ч. 2 № 1 2020, с. 46-54.
 97. Абдулін М.З., Сірий О.А. Комплексный подход к повышению энергоэффективности гидро-термохимических процессов, «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики», 2019, С. 45-48.
 98. Сталість процесу горіння на «бідному» зриві під час мікродифузійного спалювання газу за стабілізатором / О.Ю. Черноусенко, Л.С. Бутовський, О.О. Грановська, О.С. Мороз, О.С. Старченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки», Том 31 (70), № 2, 2020, Частина 2. – С. 182 – 188.
 99. Пускові характеристики стабілізаторних пальникових пристроїв при подачі газового палива в зону рециркуляції / О.Ю. Черноусенко, Л.С. Бутовський, О.О. Грановська, О.С. Мороз, О.С. Старченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки», Том 31 (70), № 3, 2020, Частина 1. – С. 158 – 166.
 100. Бовсуновський А.П., Сураче Ч. Діагностика конструкційних пошкоджень на основі зміни співвідношення власних частот // Вибрации в технике и технологиях. – 2020. – №1 (96). – С. 15-27.
 101. Anatoliy P. Bovsunovsky. Features of vibration-based damage detection in stepped shafts of steam turbines // Int. J. Lifecycle Performance Engineering, 2018, Vol. 2, Nos. 3/4, pp. 144-161.
 102. Saukh and A. Borysenko, “Modelling of market equilibrium on the basis of Smart Grid market system decomposition,” 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 358-362, doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160333.
 103. Saukh and A. Borysenko, “Representation of Transmission and Distribution Networks in the Mathematical Model of the Electricity Market Equilibrium,” 2019 IEEE 20th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), Lviv-Slavske, Ukraine, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/CPEE47179.2019.8949116.
 104. Saukh, A. Borysenko. MATHEMATICAL MODEL OF NPP UNITS POWER GENERATON TO SOLVE THE PROBLEMS OF UKRAINIAN POWER SYSTEM DEVELOPMENT. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління». № 1(34). 2019. р.103-112. DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.1.2019.178236
 105. М.З. Абдулін, Т.В. Шелешей, А.А. Куник. Аналіз вливу топкового режиму на температуру відхідних газів в котлоагрегатах при їх модернізації на основі струменево-нішевої технології. Modern Scientifіс Researches. Yolnat PE, Minsk, Belarus, 2020. Issue № 11. Part 2 – С. 43-51
 106. Т.В. Шелешей Зв’язок температури відхідних газів і шкідливих викидів в атмосферу під час спалювання різних видів палива. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, 2019. Том 30(69) № 6. – С. .221-225.
 107. A. Siryi, M.Z. Abdulin, O.V. Baranyuk, K.S. Horban, Features of the influence of technological facility of reduction the nitrogen oxides emissions by the boiler-furnace equipment, 16th international conference of young scientists on energy issues. Lithuanian energy institute, Kaunas, Lithuania. May, 22-25, 2019, p. 113-122.
 108. Сірий О.А., Соломаха А.С., Пакош Д.З. Дослідження процесу розпилення зрідженої суміші пропан-бутану для двигунів внутрішнього згорання, Екологічні науки, 2020. № 2(29). Т. 1, с. 48-53.
 109. Напружено – деформований стан ротора турбіни К-1000-60/3000 при типових режимах експлуатації / О.Ю.Черноусенко, Риндюк Д. В., Пешко В. А.// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування устаткування. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 3(1328). – 102 с. –C. 4-10. doi: 10.20998/2078-774X.2019.03.01.
 110. Беднарська, І.С. Аналіз підходів до оцінки теплового та напружено-деформованого стану елементів паропроводів АЕС / І.С. Беднарська, Д.В. Риндюк // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки, Том 30 (69) Ч. 2 No 2 2019, с.12-17.
 111. Эффективное продление эксплуатации роторов высокого и среднего давления турбины К-200-130 Луганской ТЭС [Текст] / О. Ю. Черноусенко, Д. В. Рындюк, В. А. Пешко // Проблеми загальної енергетики. – Київ, Ін-т загальної енергетики НАНУ, 2018. – № 2 (53). – С. 65-70.
 112. Кєсова Л.О. Маловитратні технології для підвищення ефективності експлуатації ТЕЦ / Кєсова Л.О., Горський В.В. // Проблеми загальної енергетики. – Київ, Ін-т загальної енергетики НАНУ, 2018. – № 2 (53). – С. 60-64.
 113. Черноусенко О.Ю. Тепловое и напряженно-деформированное состояние ротора высокого давления паровой турбины К-1000-60/3000 блока АЭС / О.Ю.Черноусенко, Риндюк Д. В., Пешко В. А.// Науковий збірник «Енергетика: економіка, технології, екологія» – 2018.- № 3. – С. 135-141.
 114. Кєсова Л.О. Підвищення економічних та екологічних показників електростанцій шляхом утилізації золошлакових відходів котлів / Кесова Л.О., Кравчук Г.В.// Проблеми загальної енергетики. – 2018. – Вип.3(54). – С. 61-66
 115. Кєсова Л.О. Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС / Кесова Л.О., Кравчук Г.В.// Проблеми загальної енергетики.-2018.-Вип.1(52).-С. 59-64 DOI – 10.15407/pge2018.01.059;
 116. Черноусенко О.Ю. Повторное продление эксплуатации литых корпусов турбин 200 МВт» / О.Ю.Черноусенко, Рындюк Д.В., Пешко В. А. // Проблеми машиностроения. – 2019.- том 22. №2 – с.14-20; DOI – https://doi.org/10.15407/pmach.
 117. Черноусенко О.Ю. Остаточный ресурс ротора высокого давления турбины Т-250/300-240 / О.Ю.Черноусенко, Ткаченко О.О.// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – № 1(2019). – С.18-26.  https://doi.org/10.20998/2078-774X.2019.01.03.
 118. Абдулін М.З. CFD гідродинаміки та теплообміну в струменеві – нішовій системі спалювання палива/ Абдулін М.З., Сірий О.А., Баранюк О.В., Кобилянська О.О. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування устаткування. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 4(1328). – 105 с. doi: 10.20998/2078-774X.2019.03.01
 119. С.Е. Саух Метод прогнозирования помесячной динамики объемов выработки электроэнергии энергоблоками АЭС Украины. / С.Е.Саух, А.В.boryse. //Электронное моделирование. №3. 2019. с. 3-14.
 120. Кесова Л.О. Аналіз впливу технічного стану та умов експлуатації на ефективність та надійність енергоблоків теплових електростанцій в ОЕС україни./ Кесова Л.О., Коберник О.С., Дубровський В.В. Проблеми загальної енергетики. – Київ, Ін-т загальної енергетики НАНУ, 2019. – № 2 (57). – С. 46-52
 121. Шелешей Т.В. Розробка технічних рішень стосовно пониження температури димових газів при дослідженні впливу на них експлуатаційних і режимних параметрів/ Т.В. Шелешей//Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки.- Київ, 2019 – №2. – С. 48-54.
 122. Шрайбер О.А., Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів / Шрайбер О.А.// Проблеми загальної енергетики, № 3 (54), 46–53 (2018).
 123. Вольчин І.А. Мезін С.В., Ясинецький А.О. Дослідження поглинання діоксиду сірки амоніаком у газовій фазі. Екологічні науки. 2018. №1. С. 104–109.
 124. Volchyn I., Raschepkin V., Yasynetskyi A. Flue gas dedusting in Venturi scrubbers at the thermal power plants. Environmental Engineering and Management Journal. 2018. Vol. 17, № 11. P. 319-327.
 125. Абдулін М.З. Дослідження енергетичних показників струменево-нішевої системи спалювання палива / М.З. Абдулін // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Харків: НТУ «ХПІ», 2018. №12(1288). – С. 89-94.; DOI – 10.20998/2078-774X.2018.12.16;
 126. Рогачев В.А. Численное моделирование теплогидравлических характеристик пластинчатого теплообменного аппарата [Текст] / В.А. Рогачев, А.В. Баранюк, А.Ю. Рачинский // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”, серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2018. №12. С.32-36; https://dx.doi.org/10.20998/2078-774Х.2018.12.06
 127. Баранюк. О.В. Розрахункові залежності теплообміну і аеродинамічного опору гвинтоподібних труб [Текст] / О.В. Баранюк, А.Ю. Рачинський // Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві”. – 2018. – №1. С.102-107
 128. Никитюк І.І. Моделювання процесу розподілення теплоносія в сушарці для термолабільних продуктів / Никитюк І.І., Лементар С.Ю., Вересоцький Ю.І., Риндюк Д.В. // Наукові праці НУХТ – 2018. Том 24, № 1, с. 167-173.
 129. Шелешей Т.В. Вплив зміни теплового навантаження на температуру відхідних газів котлів газомазутних/ Т.В. Шелешей // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. Харків: НТУ «ХПІ», – 2018. – № 12. –  С. 17-20.
 130. Шелешей Т. В. Взаємозв’язок температури вихідних газів і техніко-економічних та екологічних показників ТЕЦ / Т.В. Шелешей //  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. с 32-35.
 131. Черноусенко О.Ю. Повторное продление эксплуатации роторов высокого и среднего давления турбины К-200-130 Кураховской ТЭС» / О.Ю.Черноусенко, Рындюк Д.В., Пешко В. А. //Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 11(1287). – Бібліогр.: 8 назв. – С.12-18.
 132. Черноусенко О.Ю. Повторное продление эксплуатации литого высокотемпературного оборудования энергоблоков Кураховской ТЭС»/ О.Ю.Черноусенко, Рындюк Д.В., Пешко В. А. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – № 12(1288). – Бібліогр.: 8 назв. – С.38-45.
 133. Черноусенко О.Ю. Розрахунок граничних умов для визначення теплового стану ротора високого тиску турбіни АЕС К-1000-60/3000 / О.Ю.Черноусенко, А. Г. Нікуленков, Т. В. Нікуленкова, Л. С. Бутовський, І. С. Беднарська // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – № 12(1288). – Бібліогр.: 8 назв. – С.51-55.
 134. Черноусенко О.Ю. Аналіз впливу підвищення теплової потужності енергоблоку АЕС на перебіг запроектної аварії / О.Ю.Черноусенко, А. Г. Нікуленков, Т. В. Нікуленкова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 13(1289). – Бібліогр.: 6 назв. – С.37-45.
 135. Черноусенко О.Ю. Оценка индивидуального ресурса литых корпусов автоматических защитных клапанов энергоблоков мощностью 200 МВт» / О.Ю.Черноусенко, Риндюк Д. В., Пешко В. А., Горяженко В.Ю.// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – № 13(1289). – Бібліогр.: 11 назв. – С.26-32.
 136. Мороз.О.С. Проблемы эксплуатации высокотемпературных элементов энергетического и промышленного оборудования/ О.С. Мороз // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2018.- № 13 (11289). – С. 62-65.
 137. Кєсова Л.О.Дослідження та вибір методів контролю витрати вугільного пилу на пальники діючих котлів ТЕС при різних технологіях пилопадчі в умовах змінних навантажень/ Кєсова Л.О., Побіровський Ю.М., Меренгер П.П. // Енергетика: економіка, технології, екологія. – Київ. – 2018. – № 3. – С. 130-135.
 138. Кєсова Л.О.Оцінка ефективності впровадження парогазових і ЦКШ-технологій на ТЕС України / Кєсова Л.О., Коберник В.С., Соколовська І.С. // Проблеми загальної енергетики. – Київ, Ін-т загальної енергетики НАНУ, 2018. – № 2 (53). – С. 60-64.
 139. О.Ю. Черноусенко Граничные условия теплообмена в концевых уплотнениях ЦВД и ЦНД турбины К-1000-60/3000 [Текст] / О.Ю. Черноусенко, Л.С. Бутовський, Т.В. Нікуленкова, І.С. Беднарська // Електротехніка та електроенергетика. – Київ: 2018. – №2. – Бібліогр.: 27 назв. – с. 16-26.
 140. Абдулін М.З. Дослідження сталості процесу горіння у струменево-нішевій системі спалювання палива / М.З.Абдулін, С.О. Сірий // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2018. – № 29/68(1). С. 63–69.
 141. Абдулін М.З. Температурні режими зон зворотних токів у ближньому сліді циліндричних стабілізаторів полум’я / М. З. Абдулін, Н. М. Фіалко, О. Б. Тимощенко, О. А. Сірий, Ю. В. Шеренковський, Є. І. Мілко, А. А. Озеров, А. В. Кліщ, Н. М. Ольховська, Л. Я. Швецова // Науковий вісник НЛТУ, 2018, 28, №3. –  С.97-100
 142. Абдулін М.З., Температурні режими зон зворотних токів у ближньому сліді циліндричних стабілізаторів полум’я / М.З. Абдулін, Фіалко Н.М., Тимощенко О.Б.,Сірий О.А., ШеренковськийЮ.В., Мілко Є.І., Озеров А.А., Кліщ А.В., Ольховська Н.М., Швецова Л.Я. // Сборник трудов «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», Институт промышленной экологии. – К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2018.
 143. Моделювання процесу освітлення пивного сусла у гідроциклонних апаратах [Текст] / Л.В.Марцинкевич, С.О. Удодов, Д.В. Риндюк // ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, No 24, 2018. – с. 99 -105.
 144. Соломаха А.С., Екологічні аспекти використання зрідженого газу у двигунах внутрішнього згоряння [Текст] / О.А.Сірий, Т.В. Чирка, В.Г. Петренко, А.В. Голик// Київ: Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2018. № 29/68(5). с. 62-67.
 145. Черноусенко О. Ю. Геометрическая модель и граничные условия теплообмена ротора высокого давления турбоустановки Т-100-130 ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» /О. Ю. Черноусенко, Бутовский Л. С., Пешко В. А., Мороз О. С.// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 11 (1233). – С.16-23. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.11.02.
 146. Черноусенко О. Ю. Розрахункове дослідження теплового, напружено-деформованого стану та індивідуального ресурсу трубопроводу котлоагрегату [Текст] / О. Ю. Черноусенко, Л. С. Бутовский, Д.В. Риндюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 8(1230). – С.49-56. – doi: 10.20998/2078-774 X.2017.08.07.04.
 147. Кєсова Л.О. Залежність температури відхідних газів котлів від зміни електричного навантаження ТЕЦ [Текст] / Л.О. Кєсова, Т. В. Шелешей // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 11 (1233). – С.15-21– doi: 10.20998/2078-774X.2017.11.02
 148. Черноусенко О. Ю. Аналіз можливості підвищення теплової потужності енергоблоків атомних електростанцій (частина 1) [Текст] / О. Ю. Черноусенко, Т. В. Нікуленкова, А. Г. Нікуленков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 10 (1232). – Бібліогр.: 5 назв. – С.6-12. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.10.01
 149. Черноусенко О. Ю. Аналіз можливості підвищення теплової потужності енергоблоків атомних електростанцій (частина 2) [Текст] / О. Ю. Черноусенко, Т. В. Нікуленкова, А. Г. Нікуленков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 11 (1233) – Бібліогр.: 5 назв. – С.29-36. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017. 11.04
 150. Черноусенко О. Ю. Расчетное исследование теплового и напряженно-деформированного состояния ротора высокого давления турбины Т-100/120-130 ст. № 1 ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» [Текст] / О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 9(1231). – С. 34-40.
 151. Черноусенко О. Ю. Оценка малоцикловой усталости, поврежденности и остаточного ресурса ротора высокого давления турбины Т-100/120-130 ст. № 1 ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» [Текст] / О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 10(1232). – С. 29-37.
 152. Шелешей Т. В. Методы обеспечения надежности газоотводящих трактов котлов ТЭС [Текст] / Т. В. Шелешей // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 11(1233). – С. 45–48. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.11.07
 153. Губинский М. В. Повышение энергоэффективности электро-сталеплавильных процессов путем конверсии природного газа с отходящими газами дуговой печи [Текст] / М. В. Губинский, С. М. Тимошенко, А. А. Шрайбер, И. В. Антонец // Проблеми загальної енергетики. – 2017. – № 1(48).– С. 60–66.
 154. Шрайбер А.А. Метод розрахунку динаміки процесу конверсії природного газу” [Текст] / А. А. Шрайбер, И. В. Антонец // Проблеми загальної енергетики. – 2017. – № 2(49) – С. 74–83.
 155. Кесова Л.А., Побировский Ю.Н., Меренгер П.П. Повышение эффективности работы котла ТПП-210А при переменных нагрузках и разных технологиях пылеподачи на горелки по результатам исследований процесса жидкого шлакоудаления// Проблеми загальної енергетики. – 2017. – № 2(49).– С. 49–55.
 156. Абдулин, М. З. Модернизация горелочного оборудования зажигательных горнов агломерационных машин аглофабрики ЧАО “ММК им. Ильича” /М.З. Абдулин, Б.В. Изотов, А.Е. Турбаба // Металл и литье Украины. – 2017. – №1 (284). – С. 15-18.
 157. Черноусенко, О.Ю. Управління ресурсом парових турбін великої потужності в умовах регулювання навантаження / О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко // Енергетика та електрифікація. – Київ: ТОВ «Гнезіс», 2016. – № 11-12. С. 57-60.
 158. Бовсуновский А.П. Метод оценки эффективности вибрационной диагностики повреждения ступенчатых валов паровых турбин // Вибрации в технике и технологиях.- 2017.- №1.- С. 52-63.
 159. Спосіб напівсухого амонійного пилосіркоочищення димових газів: пат. 119913 Україна: МПК (2006.01) B01D 53/14, B01D 53/50. № u 2017 04736; заявл. 16.05.2017; опубл. 10.10.2017, Бюл. №19.
 160. Вольчин І.А., Мезін С.В., Ясинецький А.О. Особливості впровадження напівсухих технологій сіркоочищення відхідних газів агломераційного виробництва. ЕКОГЕОФОРУМ-2017 Актуальні проблеми та інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Івано-Франківськ, 2017. С. 161-162.
 161. Абдулин М. З. Дослідження гідродинаміки потоку повітря в струменево-нішевій системі спалювання палива / О.А. Сірий, М.З. Абдулін, О.В. Баранюк // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Харків: НТУ «ХПІ», 2016. №9. – С. 94 – 100.
 162. Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О. О., Пешко В.А., Мороз О.С. «Вплив роботи у маневрених режимах енергоблоків на техніко-економічні характеристики» // Проблеми загальної проблеми енергетики, 2016, № 2. – С. 156 – 161.
 163. Черноусенко, О. Ю. Оцінка стану енергетичного обладнання України та інших країн / О. Ю. Черноусенко, Т. В. Нікуленкова, А. Г. Нікуленков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 8(1180), – с.22-27.
 164. Черноусенко О. Ю. Етапи реалізації управління старінням елементів енергоблоків АЕС /О.Ю. Черноусенко, Т.В. Нікуленкова, А.Г. Нікуленков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 9(1181), – с.85-89.
 165. Ryndyuk Research of clarification process of beer wort / D. Ryndyuk, L. Martsinkevich, M. Shpak, et al. / Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies», №10, 2016, р. 40-43.
 166. Черноусенко, О. Ю. Оцінка залишкового ресурсу корпусів парових турбін АЕС / О. Ю. Черноусенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 8(1180) – с.129-135.
 167. Черноусенко, О. Ю. Влияние фланцевого соединения и возникающих в нем усилий на ресурсные показатели ЦСД турбины К-200-130 / О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 9(1181) – с.113-117.
 168. Черноусенко, О. Ю. Вплив роботи енергоблоків ТЕС в маневреному режимі на вичерпання ресурсу енергетичного обладнання [Текст] / О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 10(1182) – с.6-16.
 169. Шрайбер О. А. Антонець І. В. Визначення оптимального режиму роботи порожнистого скрубера для очистки газів від твердих частинок // Проблеми загальної енергетики. – 2016. – № 2(45). С. 18-23.
 170. Кесова Л.О., Мороз М.В. Прогресивні способи підготовки води в теплоенергетиці // Новини енергетики, №4, 2016р., ст. 24-30.
 171. Кравчук Г.В., Кесова Л.О Пневматичні системи видалення золи ТЕС // Новини енергетики, 2016, №2, с.15-17.
 172. Кєсова Л.О., Кравчук Г.В. Системи та технології пневматичного золовидалення ТЕС // “Енергетика: економіка, технології, екологія” 2016 – №1.- С. 26-31.
 173. Черноусенко, О. Ю. Техніко-економічні показники енергоблоків ТЕС «ДТЕК ЕНЕРГО» на змінних режимах навантаження / О. Ю. Черноусенко, Бутовский Л. С., Грановская О. О., Пешко В. А., Мороз О. С.// Зб. наук. праць «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку» – 2016. – С. 80-84.
 174. Патент на корисну модель № 112551 Спосіб розподілу вугільного пилу між бункерами систем пилоприготування на теплових електричних станціях. Кесова Л.О. (UA); Літовкін В.В. (UA); Меренгер П. П. (UA); Черезов М. М. (UA); Побіровський Ю. М. (UA) Дата публікації про видачу патенту 26.12.2016.
 175. Бовсуновский А.П. Метод оценки эффективности вибрационной диагностики повреждения, основанной на изменении собственных частот // Вибрации в технике и технологиях. – 2016.- №1.- С. 11-18.
 176. Бовсуновский А.П. Оценка эффективности вибрационной диагностики повреждения валопровода турбины // Вибрации в технике и технологиях.- 2016.- №2.- С. 54-65.
 177. Вольчин І.А., Ясинецький А.О. Викиди забруднюючих речовин на ТЕС України. Проблеми та перспективи зниження. The problems of air pollution and purification: control, monitoring, catalytic, photocatalytic and sorption methods of treatment: proceedings Ukrainian-Polish Seminar. Kyiv, 2016. P. 28-29.
 178. Вольчин И.А., Мезин С.В., Ясинецкий А.А. Экспериментальные исследования связывания диоксида серы раствором аммиака. Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку: зб. наук. праць 12-ї Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2016. С. 126-128.
 179. Черноусенко О.Ю. Оцінка впливу модернізації парових турбінних уплотнень на залишковий ресурс / О.Ю.Черноусенко, Рындюк Д.В., Пешко В. А. // Енерготехнології та ресурсосбереження.- 2020.- №3- С.56-62. ISSN 2413-7723 (Print) ISSN 2664-3561 (On-line, DOI .org/10.33070/etars.3.2020.06 (фахове видання).
 180. Бовсуновський А.П., Сураче Ч. Діагностика конструкційних пошкоджень на основі зміни співвідношення власних частот // Вибрации в технике и технологиях.- 2020.- №1 (96).- С. 15-27 (фаховий, категорія Б).
 181. Д.В. Риндюк, Т.В. Шелешей, І.С. Беднарська, Д.О. Дубас ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРВИННИХ ЗАХОДІВ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ NOX ПРИ СПАЛЮВАННІ РІЗНИХ ПАЛИВ Modern Scientifіс Researches. Yolnat PE, Minsk, Belarus, 2020. Issue №  11. Part 2 – С. 37-42.
 182. Д.В. Риндюк, Т.В. Шелешей, І.С. Беднарська, Я.С. Беднарська ОЦІНКА ВПЛИВУ МАРКИ МАЗУТУ НА ВИКИДИ СІРЧИСТОГО АНГІДРИДУ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТАХ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, 2020. Том 31(70) №  2. – С. 231-236.
 183. Saukh, A. Borysenko. Mathematical model of npp units power generaton to solve the problems of ukrainian power system development. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління» № 1’ (34) 2019. р.103-112.
 184. Саух С. Е., Борисенко А. В. Особенности представления электрических сетей в моделях конкурентного равновесия на рынке электроэнергии, Сборник трудов международной конференции МОДЕЛИРОВАНИЕ-2016, Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины 25-27 мая 2016 г. c.115-122.
 185. Саух С. Е., Борисенко А. В. Моделирование конкурентного равновесия на энергорынке с учетом потерь электроэнергии в электрических сетях. Проблеми загальної енергетики, 2016, вип. 3 (46), с.5-11.
 186. Безродный М.К., Рачинский А.Ю., Барабаш П.А., Голияд Н.Н. Параметрические границы эффективного использования центробежной водяной форсунки в контактных утилизаторах теплоты отходящих газов. – Инженерно-физический журнал, 2016, №4, с. 868-875.
 187. . Bezrodny M.K., Sakipov K.E., Aytmagambetova M.B., Zhakidhev B.A. Using the system of fine purification of cases in the disposal of industrial and domestic waste. – Eurasian physical technical journal, 2018, vol. 15, No. 2(30), p. 83-88.
 188. Mikhail BEZRODNY, Natalia PRYTULA, Maria TSVIETKOVA. Efficiency of heat pump systems of air conditioning for removing excessive moisture. – Archives of hermodynamics, 2019, №2, p.151-163.
 189. K. Bezrodny, T.O. Misiura. The heat pump system for ventilation and air conditioning inside the production area with an excessive internal moisture generation. – Eurasian physical technical yournal, 2020, No2 (34), p.78-86.
 190. K. Bezrodny, S.А. Oslovskyi. Efficiency analysis a combination of air and ground heat pumps for heating and ventilation. Eurasian physical technical yournal, 2021, Vol. 18, No1 (35), p.57-64.
 191. Соломаха А.С., Барабаш П.О., Стринада П.С., Куделя П.П. Масовіддача при протитечії плівки рідини і газу у вертикальній трубі. Наукові вісті КПІ. В редакції, прийнята до публікації.
 192. Лю Ян, Швець Н.О., Середа В.В. Режими течії двофазного потоку в горизонтальних трубках компактних теплообмінних апаратів. Вчені записки Таврійського національного універ. Серія: Технічні науки. – 2021. – Том 32 (71) №3. – С. 203–209. http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/3_2021/33.pdf
 193. Ріферт В.Г., Анатичук Л.І., Соломаха А.С., Барабаш П.О., Усенко В.І., Петренко В.Г. Обґрунтування методу термічної дистиляція з термоелектричним тепловим насосом для тривалих космічних місій. Термоелектрика. В редакції, прийнята до публікації.
 194. Побутовий твердопаливний піролізний котел з вихроутворювачем: пат. 144013 Україна: МПК (2020.01), F22B 31/08 (2006.01), F23B 60/02 (2006.01), F23B 101/00 (2006.01), F24H 1/00, № 202001731; заявл. 12.03.2020; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16. Винахідник(и): Беднарська Інна Станіславівна, Пешко Віталій Анатолійович, Риндюк Дмитро Вікторович, Шелешей Тетяна Вікторівна.
 195. Установка для визначення коефіцієнта тертя сипучих матеріалів по контактній поверхні з різною шорсткістю: пат. 144012 Україна: МПК (2020.01), F22B 31/08 (2006.01), F23B 60/02 (2006.01), F23B 101/00 (2006.01), F24H 1/00, № 202001730; заявл. 12.03.2020; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16. Винахідник(и): Беднарська Інна Станіславівна, Пешко Віталій Анатолійович, Риндюк Дмитро Вікторович, Шелешей Тетяна Вікторівна.
 196. Спосіб газофазного амонійного сіркоочищення димових газів: пат. 121598 Україна: МПК (2006.01) B01D 53/14 ПК, B01D 53/50. № a 2018 03846; заявл. 10.04.2018; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12.
 197. Спосіб газофазного амонійного сіркоочищення димових газів: пат. 130992 Україна: МПК (2006.01) B01D 53/14 ПК, B01D 53/50. № u 2018 03845; заявл. 10.04.2018; опубл.10.01.2019, Бюл. № 1.
 198. Патент України на корисну модель № 117294 від 26.06.2017. Заявка на патент № u 2016 13193 від 23.12.2016. Дата публікації відомостей про видачу патента та номер бюлетеня 06.2017 Бюл.№ 12. Комбінований струменеві – нішовий пальник. Бюл. №4 Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О.О., Абдулін М.З., Сірий О.А., Мороз О.С.
 199. Патент України на корисну модель №116906 от 12.06.2017. Заявка на патент № u 2016 12876 від 19.12.16. Дата публікації відомостей про видачу патента та номер бюлетеня 12.06.2017 Бюл.№ 11. Стабілізаторно – нішовий газовий пальник Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О.О., Абдулін М.З., Сірий О.А., Мороз О.С.
 200. Патент України на корисну модель №112551 от 26.12.2016. Заявка на патент № u 2016 05515 від 23.05.16. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 26.12.2016, Бюл. № 24. Спосіб розподілу вугільного пилу між бункерами систем пилоприготування на теплових електричних станціях. Кесова Л.О., Літовкін В.В., Меренгер П.П., Черезов М.М., Побіровський Ю.М.
 201. Патент на корисну модель № 110788 UA. Система автоматичного регулювання топкових процесів котлів з подачею на пальники вугільного пилу високої концентрації під тиском. Кесова Л.О., Георгієв О.В., Літовкін В.В., Шелешей Т.В., Меренгер П.П., Колесніков С.І. Дата подачі заявки 28.03.2016. Дата публікації про видачу патенту 25.10.2016. Бюл. № 20.
 202. Патент на корисну модель № 109119 UA. Спосіб видалення золи з електрофільтрів на теплових електростанціях. Кесова Л.О., Літовкін В.В., Кравчук Г.В., Салімон М.П. Дата публікації про видачу патенту 10.08.2016.
 203. Варламов Г.Б, Варламов Д.Г. Багатоканальний термосифон з вертикальною камерою випаровування. Патент України на корисну модель № 122371, 25.01.2018 р., бюл. № 2.
 204. Варламов Г.Б., Варламов Д.Г., Романова К.О., Касянчук С.Л., Очеретянко М.Д. Спосіб мікрофакельного спалювання водневого палива. Патент України на корисну модель № 116540, 25.05.2017 р., бюл. № 10.
 205. Варламов Г.Б., Барабаш П.А., Петренко В.Г., Соломаха А.С., Голик А.В, Устименко Є.В. Система живлення газодизельного двигуна. Патент України на корисну  модель № 128733, Опубл10.10.2018, бюл. №18.
 206. Варламов Г.Б., Барабаш П.А., Петренко В.Г., Соломаха А.С., Глазырин С.А., Ермолаев М.О. Система питания газодизельного двигателя. Патент Республики Казахстан на полезную модель № 2863, зарег. 14.05.2018.
 207. Варламов Г.Б., Капустянський А.О., Спосіб спалювання вугілля марки Г. Патент України на корисну модель  № 122658, 25.01.2018, бюл. № 2 3 стор.
 208. Трубний пучок кожухотрубного теплообмінника. Безродный М.К., QIPENG LI, Барабаш П.О., Трокоз Я.Е., Кутра Д.С. Патент на корисну модель № 108631 від 25.07.2016, Бюл. №14.
 209. Охолоджувач вихлопних газів. Безродный М.К., QIPENG LI, Барабаш П.О., Трокоз Я.Е., Кутра Д.С. Патент на корисну модель № 110119 від 26.09.2016, Бюл. №18.
 210. Охолоджувач вихлопних газів двигуна. Патент Китаю №105971695А від 28.09.2016.
 211. Патент України на корисну модель № 139454 від 10.01.2020. Стабілізаторний газовий пальник. Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О.О., Мороз О.С., Старченко О.С. Власник Нац. техн. ун-т України «КПІ ім. І. Сікорського». Номер заявки № u 2019 05637. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 10.01.20. Бюл. № 1.
 212. Патент України на корисну модель № 136553 від. 27.08.2019. Комбінований стабілізаторно – нішовий газовий пальник. Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О.О., Мороз О.С., Шевченко В.А. Власник Нац. техн. ун-т України «КПІ ім. І. Сікорського». Заявка на патент № u 2019 02022. Дата публікації відомостей про видачу патента та номер бюлетеня 27.08.2019 Бюл. № 16/2019.
 213. Патент України на корисну модель № 136625 від. 27.08.2019. Комбінований двонішевий газовий пальник. Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О.О., Мороз О.С., Старченко О.С. Власник Нац. техн. ун-т України «КПІ ім. І. Сікорського». Заявка на патент № u 2019 02546. Дата публікації відомостей про видачу патента та номер бюлетеня 27.08.2019 Бюл. № 16/2019.
 214. Патент на винахід №145877 «Спосіб спрямованого зрошення лінійної насадки з розподілом води по довжині». Пуховий І.І., Петречук А.Л. Опубліковано 2021-01-06
 215. Патент на винахід (заявка) «Система дистиляції». Барабаш П.О., Ріферт В.Г., Усенко В.І., Соломаха А.С., Петренко В.Г., Стрикун О.П. Опубліковано 08.09.2021, бюл. № 36.
 216. Патент на корисну модель № 147732 «Корпус модуля антенної решітки». Ніколаєнко Ю.Є., Кравець В. Ю., Козак Д.В., Соломаха А.С., Пекур Д.В., Мельник Р.С., Ліпніцький Л.В., Рева С.А. Патент опубліковано 09.06.2021, бюл. № 23/2021
 217. Патент на корисну модель № 147733 «Корпус приймально-передавального модуля антенної решітки». Ніколаєнко Ю.Є., Кравець В. Ю., Козак Д.В., Соломаха А.С., Пекур Д.В., Мельник Р.С., Ліпніцький Л.В., Рева С.А. Патент опубліковано 06.2021, бюл. № 23/2021