Лабораторія Wiessmann

Кафедра теплової та альтернативної енергетики має багаторічні партнерські відносини із компанією Wiessmann, яка є відомим світовим брендом у галузі розроблення та інсталяції різноманітного теплотехнічного обладнання. Завдяки спільним зусиллям науково-педагогічних та інженерних працівників кафедри, а також провідних фахівців компанії, в 2023 році була створена спільна навчальна лабораторія із метою осучаснення рівня освітнього та наукового процесів. Лабораторія розміщена за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 115/3, корпус № 22, аудиторія № 110а.

Серед наявного теплотехнічного обладнання представлені теплові насоси, відповідно, типу «грунт-рідина» та «повітря-рідина» із баками-акумуляторами теплоти, запірно-регулювальною арматурою та контрольно-вимірювальними пристроями. Планується дооснащення лабораторії тепловими сонячними колекторами та додатковою системою вимірювань теплотехнічних величин.

Сучасна матеріально-технічна база спільної лабораторії призначена для проведення лабораторних занять із студентами за фаховими дисциплінами, предмети вивчення яких пов’язані з ефективним використанням відновлювальних джерел енергії (теплоти інсоляції та довкілля із застосуванням теплонасосних технологій), проведення ознайомчих екскурсій з метою підвищення технічного рівня обізнаності науково-педагогічних працівників, а також проведення технологічних досліджень для визначення шляхів підвищення ефективності використання наявного теплотехнічного обладнання.

Також технічними фахівцями компанії Wiessmann планується регулярне проведення тренінгів для підвищення кваліфікації представників проєктно-монтажних та інжинірингових компаній, обміну досвідом у розв’язанні складних завдань із використанням сучасного обладнання та подальшої популяризації продуктів компанії.

Наявна презентаційна техніка та додаткові технічні засоби дозволяють ефективним чином проводити різноманітні освітньо-практичні заходи для зацікавлених осіб.

Безумовно, така спільна діяльність стейкхолдерів матиме свої результати у освітній та інженерній спільнотах.

Інформація від преставника компанії

Відеоогляд лабораторії

Договір про співпрацю з Wiessmann
Договір Вісман