Наукові школи

Процеси переносу в паро-газорідинних та теплонасосних системах

(науковий керівник – д.т.н., проф. Безродний Михайло Костянтинович)

Кадровий склад школи складає 2 доктора технічних наук, 4 кандидати технічних наук (докторів філософії), 2 старших викладачі, 3 аспіранти:

 1. д.т.н., проф. Безродний М. К.
 2. д.т.н., проф. Пуховий І. І.
 3. к.т.к., доц. Куделя П. П.
 4. к.т.к., доц. Назарова І. О.
 5. к.т.н., доц. Притула Н. О.
 6. к.т.н., доц. Рачинський А. Ю.
 7. ст. викл. Голіяд М. Н.
 8. асп. Місюра Т. О.
 9. асп. Ословський С. О.
 10. асп. Майстренко О. О.

Показники результативності наукової школи за останні 5 років:

опубліковано 4 монографії і навчальні посібники, 40 наукових статей, захищена 1 кандидатська дисертація – Рачинський А. Ю., готуються до захисту 3 дисертації PhD – асп. Місюра Т. О., асп. Ословський С. О.ч, асп. Майстренко О. О.

Сумарний h інд.Scopus 31

ПІБ Дата народ­ження Науковий ступінь, вчене

звання

Посада Посилання на ORCID, профілі в базах Scopus, Researcher ID, Google Scholar h інд.
Scopus / Google Scholar
1 Безродний М. К. 06.08.1939 д.т.н., проф Проф. 0000-0002-0788-5011 5/11
2 Пуховий І. І. 14.07.1943 д.т.н., проф Проф. 0000-0002-6946-3156 6
3 Куделя Петро Петрович 10.07.1938 к.т.к., доц. доц. 0000-0003-4941-5795 4
4 Назарова І. О. 25.06.1978 к.т.к., доц. доц. 0000-0002-5809-2898 3
5 Голіяд  М. Н. 29.04.1952 ст. викл. 0000-0003-4827-2956 6
6 Притула Н. О. 16.05.1988 к.т.к., доц. доц. 0000-0002-3500-5165 5
7 Рачинський А. Ю. 22.12.1987 к.т.к. доц. 0000-0001-6622-1517
8 Місюра Т. О. 1.02.1996 асп. 0000-0002-2733-5308
9 Ословський С. О. 4.10.1995 асп. 0000-0003-2223-0248 2
10 Майстренко О. О. 10.10.1997 асп. 0000-0003-1961-7548
Сумарний h інд.
Scopus
31

 

Термодистиляція та інтенсифікація тепломасообмінних процесів

(науковий керівник – Ріферт Володимир Густавович, д.т.н., проф., Лауреат державної премії Україні у галузі науки і техніки).

Кадровий склад школи складає 2 доктора технічних наук, 4 кандидати технічних наук (докторів філософії), 1 докторант, 4 аспіранти, 5 магістрів:

 1. д.т.н., проф. Ріферт В. Г.
 2. д.т.н., проф. Горін В.В.
 3. к.т.к., доц. Барабаш П. О.
 4. к.т.к., доц. Нікітенко Є. І.
 5. к.т.к., доц. Соломаха А.С.
 6. к.т.к., доц. Середа В.В.

Показники результативності наукової школи за останні 5 років: виготовлено та випробувано одноступінчатий дистилятор для регенерації стічних вод системи життєзабезпечення космічних місій; опубліковано більше 20 статей у БД Scopus, отримано два патенти на винахід, отримано фінансування на 4 держбюджетні теми (з них одна «молодіжна») та одна госпдоговірна ( 220 тис. грн.) Міжнародне визнання НШ: членство в редколегіях закордонних видань, участь в міжнародних проєктах та грантах, міжнародних наукових товариствах, позиція у світовій науці (до 0,5 стор.): Ріферт В.Г. та Середа В.В. є постійними рецензентами журналів Scopus (першого квартиля Q1) Thermal Science, Heat and mass transfer, International journal of heat and mass transfer (1-2 статті в рік)

В аспірантурі навчається студент з Китаю Лю Ян (керівник Середа В.В.).

Сумарний h-індекс керівника та 4 основних членів команди становить 31.

Ріферт В.Г.: h-index 11, 375 цитувань,

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003497264

Барабаш П.О.: h-index 7, 150 цитувань,

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57192929027&zone=

Середа В.В.: h-index 6, 77 цитувань

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206405079

Соломаха А.С.: h-індекс: 5, 43 цитування

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203361698

Петренко В.Г.: h-індекс: 2, 12 цитування

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205025818

 

Управління ефективністю процесів горіння та ресурсом обладнання теплової та альтернативної енергетики

(науковий керівник д. т. н., проф. Черноусенко О.Ю.).

Кадровий склад школи складає 4 доктора технічних наук, 7 кандидати технічних наук (докторів філософії), 12 аспіранти, 33 магістрів:

Схема складу наукової школи

Засновник Послідовники Учні послідовників Наступні покоління
Швець Іван Трохимович, академік НАН України (д.н.) Ільченко Олег Трохимович, (д.н.) Черноусенко Ольга Юріївна, (д.н.) Нікуленкова Тетяна Володимирівна,  (к.н.)
Пешко Віталій Анатолійович, (к.н.)
 
Бовсуновський Анатолій Петрович, (д.н.) Риндюк Дмитро Вікторович (к.н.)
Христич Володимир Олександрович (д.н.) Бутовський Леонід Сергійович, (к.н.) Грановська Олена Олександрівна,  (к.н.)
Абдулін Михайло Загретдинович, (д.н.) Сірий Олександр Анатолійович,  (к.н.)
Шелешей Тетяна Вікторівна, (к.н.)
Любчик Генадій Миколайович (д.н.) Варламов Геннадій Борисович, (д.н.)

Показники результативності наукової школи за останні 5 років :

опубліковано 4 монографії, 1 підручник та 9 навчальних посібників, 150 наукових статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних, з них 19 у Scopus та/або Web of Science; 12 патентів на корисну модель.

Обсяги фінансування проектів, що виконуються членами наукової школи

Обсяги фінансування (тис. грн.)
2017 2018 2019 2020 2021
Держбюджетна наукова тематика 200,0 150,0 150,0 0 0
Госпдоговірна наукова тематика 450,0 150,0 300,0 0 150,0
Всього 1550 тис. грн. 650,0 300,0 450,0 150,0

Захисти членами НШ дисертацій на здобуття ступеня доктора та кандидата наук, а також доктора філософії (ПІБ, тема, рік захисту).

 1. Абдулін М.З., д. т. н., проф. Захист дис. д. т. н. на тему «Розроблення теплофізичних засад технологій спалювання палив із застосуванням струменеві – нішових систем». Спеціальність 05.14.06 «Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика». Термін захисту –17 грудня 2019 р. Отримано диплом доктора технічних наук – 2020 р.
 2. Сірий О.А., к. т. н., доц. Захист. Дис. к. т. н. на тему «Вплив параметрів струменево – нішевої системи на робочий процес пальникових пристроїв» . Наук. кер. – к. т. н., доц. каф. ТЕУ Т та АЕС Абдулін М.З. Термін захисту – 25.11.2016 р.
 3. Пешко В.А., к. т. н., ст. викл. Захист дис. на тему «Управління залишковим ресурсом високотемпературних елементів парових турбін». Наук. кер. – д. т. н., зав. каф. ТЕУ Т та АЕС, проф. Черноусенко О.Ю. Термін захисту – 26.09.2017 р.
 4. Шелешей Т.В., к. т. н., ас. Захист дис. к. т. н. на тему «Дослідження факторів впливу на підвищення теплової ефективності енергетичного обладнання ТЕС». Спеціальність 05.14.14. Термін захисту – 13.04.2021р. Дата видачі диплому – 29.06.2021р.

Сумарний h інд.Scopus – 28

ПІБ Дата народ­ження Науковий ступінь, вчене

звання

Посада Посилання на ORCID, профілі в базах Scopus, Researcher ID, Google Scholar h інд.
Scopus / Google Scholar
1 2 3 4 5 6 7
1 Черноусенко Ольга Юріївна 02.03.1956 Д.т.н., проф. Зав. каф. ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-1427-8068

SCOPUS:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222080457

Web of Science ResearcherID https://publons.com/researcher/AAG-1316-2019/

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/cituations?user=m7CSuP0AAAAJ&hl=ru

Scopus   h-індекс 4

WoS  h-індекс 2

G S h-індекс 9

2 Абдулін Михайло Загретдинович, 12.05.1950 Д.т.н., ст.н.сп. Проф. ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9900-7314

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=nkLa3cgAAAAJ&hl=ru

h інд.
Scopus –0 h-індекс 10, і10-індекс 10
3 Бовсуновський Анатолій Петрович 07.12.1956 Д.т.н., проф. Проф. ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9562-0250

SCOPUS:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56062368000

Web of Science ResearcherID K-8144-2017 (https://publons.com/researcher/2085146/anatoliy-p-bovsunovsky)

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=9D3UWjcAAAAJ

Scopus = 12/ WoS = 9 / GS = 12
4 Бутовський Леонід Сергійович, 10.06.1940 К.т.н., доц.

 

Доц. ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8947-9887

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=6506206809

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/cituations?user=AaTBp0AAAAJ&hl=ru

h інд.
Scopus –0 h-індекс 8, і10-індекс 7
5 Грановська Олена Олександрівна, 18.10.1946 К.т.н.

 

Доц. ORCID

https://orcid.org/0000-0003-3385-0768

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/cituations?user=vZY372sAAAAJ&hl=ru

h інд.
Scopus –0h-індекс 2, і10-індекс 1
6 Риндюк Дмитро Вікторович 14.10.1980 К.т.н., доц.

 

Доц. ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7770-7547

SCOPUS:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193402888

Web of Science:

https://publons.com/researcher/3255754/rindyuk-dmitro/

GOOGLE SCHOLAR:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SAMbKroAAAAJ

Scopus = 3/ WoS = 0 / GS = 5
7 Сірий Олександр Анатолійович, 25.03.1986 К.т.н., доц. Доц. ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5811-9037

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201671098

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FmKF8DsAAAAJ&hl=ru
Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/3539019/siryi-oleksandr/

Scopus = 1/ GS = 3
8 Нікуленкова Тетяна Володимирівна 20.09.1984 К.т.н., доц.

 

Доц. ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1880-1124

SCOPUS: https://.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55516912600

Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/3536920/ta

tiana-nikulenkova/

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zJ0jkeAAAAAJ

h інд.
Scopus-1
9 Пешко Віталій Анатолійович 01.09.1992 К.т.н. Доц. ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-0610-1403

Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194077095

Web of Science ResearcherID:

https://publons.com/researcher/1902033/vitalii-peshko/

GOOGLE SCHOLAR:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MLIjHJsAAAAJ

Scopus 3 / GS 7
10 Шелешей Тетяна Вікторівна 02.12.1987 К.т.н.

 

Ст. викл. ORCID

https://orcid.org/0000-0002-7242-4107

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=bKA7mfgAAAAJ&hl=ru

h інд.
Scopus
12 Беднарська Інна Станіславівна 23.06.1995 Асп. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5558-4467

Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/3535146/inna-bednarska/

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=zNlMbwYAAAAJ&hl=ru

h інд.
Scopus / GS 0
13 Бетін Юрій Олексійович 19.12.1965 Асп. ORCID:

 https://orcid.org/0000-0001-5270-9634 GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=afMXgn4AAAAJ Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/4466726/yurii-bietin/

 Scopus 0 / GS 0
14 Горбань Катерина Сергіївна 27.03.1994 Асп. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2375-3676  Scopus 0 / GS 0
15 Горяженко Владислав Юрійович 22.07.1995 Асп. SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201475695  Scopus 1 / GS 1
16 Кобилянська Ольга Олександрівна 05.05.1997 Асп. ORCID:https://orcid.org/0000-0002-6233-2401
Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/4333250/olha-kobylianska/
GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6mhvVFkAAAAJ&hl=uk
Scopus 0 / GS 0
17 Куник Арсен Андрійович 03.10.1998 Асп. GOOGLE SCHOLAR:Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1U6UOzkAAAAJ&hl=ru  Web of Science: Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/4825825/arsen-kunyk/  ORCID https://orcid.org/
0000-0001-8292-022X Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219196301
Scopus 1 / GS 0
18 Ліщук Сергій Русланович 23.10.1997 Асп. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7874-5019  Scopus 0 / GS 0
19 Марисюк Богдан Олександрович 28.01.1997 Асп. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1099-0290

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wm7GQegAAAAJ

Scopus 0 / GS 0
20 Мороз Олег Сергійович 14.08.1995 Асп. ORCID: https://orcid.orcid.org/0000-0002-3906-8913

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=A-pPbHEAAAAJ

Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/4466286/oleh-moroz/ SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193410889

Scopus 2 / GS 1
21 Носаль Олександр Юрійович 02.06.1998 Асп. ORCID:https://orcid.org/0000-0003-3253-9652 Scopus 0 / GS 0
22 Чернов Сергій Олександрович 17.06.1995 Асп. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3355-4187

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220050583

 Scopus 0 / GS 0
23 Шишута Анатолій Миколайович 18.07.1995 Асп ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8321-3153
SCOPUS:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210343620
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=gOBUrSMAAAAJ
Scopus 0 / GS 0
Сумарний h інд.
Scopus
28

 

Моделювання та аналіз теплотехнологічних процесів та систем

Засновник школи – Доктор технічних наук, професор Дешко Валерій Іванович

http://intellect.te.kpi.ua/profile/dvi11

https://kpi.ua/deshko-photo

Спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Scopus: Документи автора – 28, всього цитувань – 145, h-індекс – 8.

 

Схема членів НШ

Засновник Послідовники Учні Наступні покоління
Дешко В.І. Хлєбніков О.Є.

Карвацький А.Я.

Варламов Г.Б.

Васильченко Г.М.

Студенець В.П.

Калініченко С.Г.

Ленькин О.В.

Лохманець Ю.В.

Шовкалюк М.М.

Шевченко О.М.

Луданов К.І.

Суходуб І.О.

Буяк Н.А.

Білоус І.Ю.

Євтушенко О.В.

Гросу Я.Г.

Карпенко Д.С.

Яценко О.І.

Бірюков Д.В.

Максименко О.Е.

Кузьміна Ю.С.

Бондаренко В.В.

Наумчук О.С.

Голубенко О.О

Гетманчук Г.О.

Гурєєв М.В.

Сердечний П.Ю.

 

Кількісний і кваліфікаційний склад

Категорія Кількість, осіб
–        академіків*  
–        член кореспондентів*  
–        докторів наук 1
–        кандидатів наук (докторів філософії) 7
–        докторантів 1
–        аспірантів 4
–        магістрів 4
ВСЬОГО 14

Дослідження енергетичних показників будівель проводяться за рахунок математичного моделювання на базі програмних продуктів створених за допомогою CFD, EnergyPlus, DesignBuilder, MatLab та експериментів на пілотних об’єктах.

Навчально-наукова Лабораторія термомолекулярної енергетики школи має унікальні високо баричні стенди для дослідження процесів інтрузії/екструзії та властисовтей гетерогенних ліофобних систем.