Вибіркові дисципліни

  • Каталоги вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
    • Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Для вибору навчальних дисциплін у 3 і 4 семестрах;
    • Кафедральний каталог (Ф-каталог) вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Для вибору навчальних дисциплін у 5, 6, 7 і 8 семестрах.

    Каталоги містить анотований перелік вибіркових дисциплін, спрямованих на формування додаткових професійних навичок у здобувачів вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика. Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.