Вибіркові дисципліни

 • Каталоги вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  • Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Для вибору навчальних дисциплін у 3 і 4 семестрах;
  • Кафедральний каталог (Ф-каталог) вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Для вибору навчальних дисциплін у 5, 6, 7 і 8 семестрах.
 • Каталоги вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Кафедральний каталог (Ф-каталог) циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”. Для вибору дисциплін у 2 семестрі;
  • Кафедральний каталог (Ф-каталог) циклу професійної підготовки освітньо-наукової програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”. Для вибору дисциплін у 2 і 3 семестрах;
  • Кафедральний каталог (Ф-каталог) циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми “Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем”. Для вибору дисциплін у 2 семестрі.
 • Кафедральний каталог (Ф-каталог) вибіркових навчальних дисциплін третього «освітньо-наукового» рівня вищої освіти (аспірантура, PhD). Для вибору у 3 і 4 семестрах.

Каталоги містить анотований перелік вибіркових дисциплін, спрямованих на формування додаткових професійних навичок у здобувачів вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика. Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.