Вибіркові дисципліни

 

 • Кафедральний каталог (Ф-каталог) вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Теплоенергетика» за спеціальністю 144 Теплоенергетика”. Для вибору дисциплін у 3 і 4 семестрах.
 •  
  Каталог містить анотований перелік вибіркових дисциплін, спрямованих на формування результатів навчання для набуття спеціальних (фахових) компетентностей. У Каталозі надається короткий опис кожної навчальної дисципліни (анотація), вказуються пререквізити (вимоги до початку вивчення дисципліни) і результати навчання дисципліни, обсяг в кредитах ЄКТС, кафедра яка забезпечує викладання та інше.
   
  Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.
   
  Силабуси вибіркових дисциплін доступні за посиланням.