Процеси переносу в паро-газорідинних та теплонасосних системах

Керівником школи в даний час є Безродний Михайло Костянтинович, доктор технічних наук, професор кафедри теплової та альтернативної енергетики Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Наукова школа започаткована у 70-х роках.

До основних наукових напрямків слід віднести:

  • створення теорії і проведення систематичних експериментальних досліджень процесів переносу в замкнутих випарювально-конденсаційних пристроях (двофазних термосифонах); 
  • проведення комплексу експериментальних досліджень з гідродинаміки і контактного тепломасообміну в газорідинних системах різного типу;
  • створення наукових основ підвищення ефективності теплонасосних систем теплопостачання   будівель та енергозабезпечення промислових технологічних процесів. 

Систематичні дослідження гідродинаміки та тепло- і массопереносу в термосифонах дозволили розробити оригінальні конструкції термосифонів і різного енерготехнологічного й енергозберігаючого устаткування на основі термосифонів (теплообмінники-утилізатори теплоти відхідних виробничих газів, термосифонні системи охолодження печей кольорової металургії,  вогневі підігрівники абсорбентів, котли-утилізатори, рідинно-плівкові сепаратори розплаву, теплогенератори гарячого повітря й ін.), створити теорію процесів тепло- і массопереносу в термосифонах, критичних явищ у замкнутих системах різної геометрії, методи розрахунку і проектування таких об’єктів. Розробки неодноразово експонувалися на ВДНГ СРСР і України, нагороджувалися медалями і дипломами, Грамотами МВ ССО УРСР, знаками «Изобретатель СССР».

На контрактній основі проводилися роботи з проектування і виготовлення теплогенераторів на термосифонах разом з Харбінським заводом теплообмінної апаратури (Китай). На основі договорів про творчу співпрацю роботи проводилися також з Білостокською політехнікою (Польща), а творчі контакти М.К. Безродного з Чжецзянським університетом в Китаї були відзначені дипломом почесного професора.  В результаті проведених робіт та співпраці з канадськими вченими була видана фундаментальна монографія «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика»,  яка  в 2008 р. була відзначена першою премією НТУУ «КПІ». 

В останні роки під керівництвом М.К. Безродного проведений значний комплекс наукових робіт в області гідродинаміки та контактного тепломасообміну в газорідинних утилізаційних системах, а також виконані фундаментальні дослідження ефективності теплонасосних схем в теплопостачанні і промислових технологіях, здобутки яких знайшли відображення в серії монографій з цього напрямку.

 

Кадровий склад школи складає 2 доктора технічних наук, 4 кандидати технічних наук (докторів філософії), 2 старших викладачі, 3 аспіранти.

Показники результативності наукової школи за останні 5 років:

опубліковано 4 монографії і навчальні посібники, 40 наукових статей, захищена 1 кандидатська дисертація – Рачинський А. Ю., готуються до захисту 3 дисертації PhD – асп. Місюра Т. О., асп. Ословський С. О.ч, асп. Майстренко О. О.

Сумарний h інд.Scopus 31

ПІБ Дата народ­ження Науковий ступінь, вчене

звання

Посада Посилання на ORCID, профілі в базах Scopus, Researcher ID, Google Scholar h інд.
Scopus / Google Scholar
1 Безродний М. К. 06.08.1939 д.т.н., проф Проф. 0000-0002-0788-5011 5/11
2 Пуховий І. І. 14.07.1943 д.т.н., проф Проф. 0000-0002-6946-3156 6
3 Куделя Петро Петрович 10.07.1938 к.т.к., доц. доц. 0000-0003-4941-5795 4
4 Назарова І. О. 25.06.1978 к.т.к., доц. доц. 0000-0002-5809-2898 3
5 Голіяд  М. Н. 29.04.1952 ст. викл. 0000-0003-4827-2956 6
6 Притула Н. О. 16.05.1988 к.т.к., доц. доц. 0000-0002-3500-5165 5
7 Рачинський А. Ю. 22.12.1987 к.т.к. доц. 0000-0001-6622-1517
8 Місюра Т. О. 1.02.1996 асп. 0000-0002-2733-5308
9 Ословський С. О. 4.10.1995 асп. 0000-0003-2223-0248 2
10 Майстренко О. О. 10.10.1997 асп. 0000-0003-1961-7548
Сумарний h інд.
Scopus
31

 

Детальніше за посиланням.