Особливості вступу у 2024 р

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2024 році для здобуття ступеня доктора філософії https://aspirantura.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/04/vstup2024.pdf

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету.

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 роках з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, IELTS, CELA (не нижче рівня B2); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Реєстрація на складання ЄВІ відбудеться з 07 по 29 травня 2024 у відділі аспірантури та докторантури університету (к.247-1 корп) або у приймальній комісії будь-якого іншого закладу вищої освіти.

 

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році відбудеться

з 22 липня 2024 року по 26 серпня 2024 року

з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 липня 2024 року шляхом заповнення даної Google-форми:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFLDcTFjNSahgY1tlvFcymI5scYr8EjQSDPzcdVfbUXZ0xYw/viewform

 

Вступник має подати нижчезазначені документи особисто у відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського або електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • копія екзаменаційного листка ЄВІ або копія дійсного сертифіката тестів TOEFL, IELTS, CELA (не нижче рівня B2); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2);
 • екзаменаційна картка до екзаменаційного листка ЄВІ, якщо вступник не підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом;
 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений за посиланням https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181);
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета;
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатка до диплому магістра (спеціаліста);
 • мотиваційний лист, в якому зазначається інформація про наукові досягнення вступника у вигляді списку публікацій (за наявності);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією); або за наявності паспорта нового зразка;
 • витяг з реєстру територіальної громади з вказаним місцем реєстрації;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського приймається протягом трьох робочих днів з дня отримання результатів вступних випробувань.

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ 07 травня – 1800 29 травня 2024 року (основна сесія)
Початок прийому заяв та документів 22 липня 2024 року
Закінчення прийому заяв та документів  1800 26 серпня 2024 року
Строки проведення вступних випробувань 02 вересня 2024 року – 13 вересня 2024 року
(відповідно до розкладу, затвердженого предметною комісією)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення Не пізніше 16 вересня 2024 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення Не пізніше 18:00 20 вересня 2024 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення Не пізніше 23 вересня 2024 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб Не пізніше 1800  25 вересня 2024 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб Не пізніше 26 вересня 2024 року

 

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано”-“незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом TOEFL, IELTS, CELA (не нижче рівня B2); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

 

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься:

КБ=ІС+ІМ,

де  ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності; ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2024 року.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 8023 грн на місяць.

 

Вартість навчання здобувачів наукового ступеня доктора філософії, які вступили до аспірантури у 2024/2025 навчальному році за контрактною формою

Роки навчання Вартість одного року навчання, грн.
1 59000
2 59000
3 55600
4 55600

 

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.ua

тел. 204-93-49