Силабуси

ОП “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”
I курс, 1 семестр

 

Інтелектуальна власність та патентознавство
Сталий інноваційний розвиток
Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці
Методи термодинамічного аналізу установок та систем
Проектування теплових та атомних електричних станцій
Проектування теплових та атомних електричних станцій – КП
Комбіноване виробництво енергії
Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами
Наукова робота за темою магістерської дисертації – 1. Основи наукових досліджень

 

I курс, 2 семестр
Менеджмент стартап-проєктів
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації (англійська)
Курсова робота з енерго- і ресурсосбереження в енерегетиці
Організація і планування наукового експерименту
Наукова робота за темою магістерської дисертації – 2.Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

 

Навчальні дисципліни для вибору на 1 курсі у 2 семестрі
Процеси теплообміну в високотемпературних теплотехнологічних установках
Системи автоматизованого проектування
Енергоефективні системи кондиціонування повітря
Системи та установки знешкодження промислових викидів
Спецпитання Енерго- ресурсозбереження
Режими роботи та експлуатація теплових електричних станцій
Низькоексергетичні опалювальні системи
Промислові та опалювальні котельні
Біогазові технології
Газотурбінні та парогазові установки
Екологія енергетичних об’єктів

 

IІ курс, 3 семестр
Математичне моделювання систем і процесів
Використання сонячної енергії та акумулювання енергії

 

Навчальні дисципліни для вибору на 2 курсі у 3 семестрі

 

Подібність та моделювання
Теорія ймовірності та математична статистика
Особливості уловлювання та зберігання вуглекислого газу