Силабуси

ОП “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”
I курс, 1 семестр
Інтелектуальна власність та патентознавство
Сталий інноваційний розвиток
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1 (англійська)
Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці
Методи термодинамічного аналізу установок та систем
Проектування теплових та атомних електричних станцій
Проектування теплових та атомних електричних станцій. Курсовий проєкт
Комбіноване виробництво енергії
Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами
Наукова робота за темою магістерської дисертації – 1. Основи наукових досліджень

 

I курс, 2 семестр
Менеджмент стартап-проєктів
Енерго- і ресурсосбереження в енерегетиці. Курсова робота
Організація і планування наукового експерименту
Наукова робота за темою магістерської дисертації – 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

 

Навчальні дисципліни для вибору на 1 курсі у 2 семестрі
Процеси теплообміну в високотемпературних теплотехнологічних установках
Системи автоматизованого проектування
Енергоефективні системи кондиціонування повітря
Вібраційні проблеми енергетичного обладнання
Системи та установки знешкодження промислових викидів
Спецпитання енерго- ресурсозбереження
Режими роботи та експлуатація теплових електричних станцій
Низькоексергетичні опалювальні системи
Промислові та опалювальні котельні
Біогазові технології
Газотурбінні та парогазові установки
Екологія енергетичних об’єктів

 

IІ курс, 3 семестр
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2 (англійська)
Педагогіка вищої школи
Математичне моделювання систем і процесів
Використання сонячної енергії та акумулювання енергії
Використання сонячної енергії та акумулювання енергії. Курсова робота
Спецпитання теплових електричних станцій

 

Навчальні дисципліни для вибору на 2 курсі у 3 семестрі
Інноваційно-інвестиційна діяльність в енергетиці
Моделювання енергетичних об’єктів методами дискретизації
Діагностика теплоенергетичного устаткування теплових та атомних
електричних станцій
Подібність та моделювання
Теорія ймовірності та математична статистика
Особливості уловлювання та зберігання вуглекислого газу

 

IІ курс, 4 семестр
Науково-дослідна практика
Виконання магістерської дисертації