ІІІ курс, бакалаврат

5 семестр
Тепломасообмін. Частина 2. Теплообмін при фазових перетвореннях і випромінюванні
Тепломасообмін. Курсова робота
Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
Трудове право
Турбiни теплових та атомних електричних станцій. Частина 1

 

5 семестр, вибіркові

Студент обирає для вивчення 4 дисципліни з кафедрального Ф-каталогу вибіркових навчальних дисциплін

Проєктування інженерних систем в AutoCAD
Основи моделювання технологічних систем
Енергетичний менеджмент
Основи ресурсоефективності та екологічності виробництва
Технологія водоочищення в теплових енергетичних установках
Системи виробництва та розподілу енергії
Джерела теплопостачання та споживачі теплоти
Альтернативні технології отримання енергії
Споживачі електричної енергії та системи електропостачання
Системи виробництва та розподілу енергоносіїв
Автоматизовані системи управління та захисту теплоенергетичних установок
Нормативно-правові документи в енергетиці та експертиза проєктів енергопостачання

 

6 семестр
Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
Турбiни теплових та атомних електричних станцій. Частина 2
Турбiни теплових та атомних електричних станцій. Курсовий проєкт
Теплові та атомні електростанції та установки. Частина 1
Теплотехнологічні процеси і установки. Частина 1

 

6 семестр, вибіркові

Студент обирає для вивчення 4 дисципліни з кафедрального Ф-каталогу вибіркових навчальних дисциплін

Основи проєктування вентиляційних систем
Контроль та регулювання паротурбінних установок електростанцій
Енергозбереження в системах електроспоживання
Системи приготування гарячої води та розподілу теплової енергії
Основи наукових досліджень та інженерної творчості
Енергоефективність систем теплопостачання
Теплообмінні апарати
Тепло- і масообмінні апарати теплових та атомних електричних станцій
Математичні методи і моделі
Теплові насоси та їх використання
Надійність енергетичного обладнання електростанцій
Енергозбереження будівель і споруд