Практика студентів

Практика є необхідним компонентом підготовки фахівців. Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

На кафедрі ТАЕ студенти проходять таки види практик:

  • Бакалаврат – переддипломна на четвертому році навчання. Тривалість практики 5 тижнів.
  • Магістратура – науково-дослідна практика на другому році навчання на освітній програмі “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”. Для магістрантів професійної підготовки тривалість практики 8 тижнів. Для магістрантів наукової підготовки тривалість практики 5 тижнів.
  • Магістратура – науково-дослідна практика на другому році навчання на освітній програмі “Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем”. Для магістрантів професійної підготовки тривалість практики 8 тижнів.
  • Аспірантура (PhD) – педагогічна практика на другому році навчання. Тривалість практики 2 тижні.