Вибіркові дисципліни

ОП “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”
 • Каталоги вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Кафедральний каталог (Ф-каталог) циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”. Для вибору дисциплін у 2 семестрі;
  • Кафедральний каталог (Ф-каталог) циклу професійної підготовки освітньо-наукової програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”. Для вибору дисциплін у 2 і 3 семестрах.

  Каталоги містить анотований перелік вибіркових дисциплін, спрямованих на формування додаткових професійних навичок у здобувачів вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика. Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.
   
  Силабуси вибіркових дисциплін доступні за посиланням.