Матеріально-технічне забезпечення

Навчальні аудиторії
Лабораторії кафедри
Матеріально-технічна база КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Навчальні аудиторії

Для забезпечення навчального процесу кафедра має достатньо навчальних аудиторій та дисплейних класів для розрахункових завдань, проведення віртуальних лабораторних робіт та розрахунків предипломного проектування.

Лекційна аудиторія

Комп’ютерній клас із інтерактивною дошкою

Кабінет дипломного проєктування

Комп’ютерний клас компанії Samsung

Навчально-тренувальний центр ДСП “ЧАЕС”

 

 

 

Лабораторії кафедри

Кафедра має: лабораторію з теоретичних основ теплотехніки – 16 стендів по 5 лабораторним роботам.; лабораторну установку сонячного теплопостачання; лабораторну установку у теплопункті корпусу 22 для вивчення теплотехнічних процесів та установок і теплопостачання; лабораторні стенди в Центрі підготовки енергоменеджерів для вивчення гідравлічного балансу систем опалення та процесів стиснення повітря; лабораторну установку сонячно-водневої енергетики. Проводиться монтаж лабораторного стенду на базі теплового насосу.

Окрім того, кафедра широко використовує в учбовому процесі обладнання теплоелектроцентралі ТЕЦ-5, лабораторію діагностики обладнання та лабораторію металів ВАТ „Київенерго”.

На кафедри проводяться наступні лабораторні роботи:

 • Дослідження роботи сонячного колектора та перетворення енергії в сонячно-водневій енергетиці.
 • Визначення ізобарної теплоємності повітря.
 • Дослідження кривої пружності водяної пари при малих тисках.
 • Дослідження процесу витікання через сопло, що звужується.
 • Знайомство з конструкцією теплообмінника, схемою руху та видом теплоносіїв. Складання теплового балансу теплообмінника. Випробування теплообмінника при змінних режимах.
 • Обстеження роботи холодильної установки. Визначення робочих параметрів. Побудова циклу парокомпресорної холодильної установки у T-S діаграмі.
 • Дослідження на ЕОМ процесу випарювання у апаратах зануреного горіння методом математичного моделювання.
 • Дослідження на ЕОМ процесу випарювання у багатокорпусних випарних установках при різному розподілі корисної різниці температур.
 • Одиниці виміру фізичних величин та параметри стану. Індивідуальне розв’язання задач за допомогою карток самостійної роботи.
 • Визначення похибки вимірів прямих і непрямих розмірів.
 • Методи вимірювання температур.
 • Градуювання датчиків температури і теплових потоків. Визначення динамічних характеристик датчиків.
 • Визначення теплопровідності твердих тіл.
 • Тепловіддача горизонтальної труби при вільному русі повітря.
 • Тепловіддача горизонтальної оребреної труби при вільному русі повітря.
 • Визначення коефіцієнтів тепловіддачі у теплообміннику.
 • Характеристики роботи теплового пункту корпусу 22.
 • Визначення гідравлічних режимів та витоків у системі стисненого повітря.
 • Гідравлічне регулювання систем опалення.
 • Динамічне балансування системи опалення.
 • Визначення гідравлічних режимів системи вентиляції.
 • Визначення характеристик водяного опалення ЦПЕМ.
 • Характеристики системи опалення навчального класу ЦПЕМ.
 • Випробування інжекційного пальника та визначення його екологічних характеристик.
 • Визначення теплотехнічних характеристик водогрійного котла.
 • Випробування газового промислового пальника.
 • Дослідження характеристик прямоточних затоплених струменів.
 • Експериментальне дослідження режимів горіння дифузійного факела.
 • Визначення нормальної швидкості розповсюдження полум’я.
 • Визначення розповсюдження полум’я в турбулентному потоці.
 • Хроматографічний метод аналізу димових газів.
 • Дослідження характеристик зони рециркуляції за кутовим стабілізатором полум’я.
 • Випробування з тарування термоанемометра.
 • Визначення характеристик магнітного кисне вимірювача.
 • Виміри температури пірометрами випромінювання.
 • Виміри витрат на ТЕС та АЕС (звужуючі пристрої).
 • Вивчення та повірка приладів для виміру тиску.
 • Визначення гранулометричного складу вугільного пилу та леткої золи на теплових електростанціях.
 • Дослідження вібраційного стану турбоагрегатів ТЕС та АЕС.
 • Дослідження спалювання  альтернативних газових палив.
 • Дослідження спалювання відходів промислового виробництва.
 • Визначення умов транспортування високо реакційного вугільного палива.
 • Визначення характеристик масло охолоджувача.
 • Конструкція і експлуатація відцентрового промислового нагнітача.

Дослідження з розробки системи подачі вугільного пилу з високою концентрацією та відповідних пальникових пристроїв виконуються на дослідній базі Трипільської ТЕС.