ВСТУП

Кафедра теплової та альтернативної енергетики запрошує до вступу на навчання на 1 та 5 курси (держзамовлення) всіх бажаючих здобути вищу освіту за спеціальністю 144 «Теплоенергетика».

Кафедра була заснована у 1931 році у складі Теплоенергетичного факультету, готує інженерів-теплоенергетиків за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». З 2016 року згідно закону «Про вищу освіту» та нових правил прийому проводиться підготовка фахівців з вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Студенти денної форми навчання мають можливість отримувати стипендію. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком (гуртожиток №1, 4 КПІ ім. Ігоря Сікорського).

 Студенти денної форми навчання мають можливість отримати військову підготовку та військове звання. Студенти кафедри мають можливість навчатися або стажуватися за програмою ERASMUS+ в Німеччині, Польщі, Іспанії, Франції та інших країнах, а також приймати участь у програмі подвійного диплому. Завдяки розвиненій науковій базі студенти мають унікальну можливість брати участь у вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектах.

Студенти спеціальності «Теплоенергетика» орієнтовані на дослідження процесів тепломасопереносу, розробку теплообмінних пристроїв, систем термостабілізації в об’єктах енергетики, авіаційно-космічної техніки, транспорту та будівництва, підтримання комфорту умов об’єктів промислової та муніципальної теплоенергетики, підвищення їх енергетичної ефективності та екологічної безпеки. Все це потребує ґрунтовної фізико-математичної, комп’ютерної та інженерної підготовки, знання іноземних мов, уміння працювати з сучасним програмним забезпеченням (Компаc, AutoCAD, MathCad, ANSYS Fluent, ESATAN-TMS).

Випускники проектують та експлуатують складні енергетичні об’єкти – електричні станції, здійснюють експлуатацію та керування енергетичними установками, монтаж, ремонт та наладку енергетичного обладнання промислових підприємств.

Випускники кафедри 100% забезпечуються роботою, вони працюють на теплових електростанціях, в монтажних та налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, диспетчерських центрах, підрозділах, інститутах Академії наук України, приватних компаніях.

Випускники спеціальності обіймають керівні посади в установах НАН України, проектно-конструкторських організаціях, провідних вітчизняних та іноземних енергетичних та інноваційних компаніях. Під керівництвом таких фахівців впроваджуються заходи з енергоефективності та розвиток альтернативної енергетики.