Дуальна освіта

Договори про співпрацю щодо організації здобуття вищої освіти
Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України
Товариство з обмеженою відповідальністю “Едвансіс”
Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”
Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська атомна електростанція”