Силабуси

I курc
Філософські засади наукової діяльності
Іноземна мова для наукової діяльності (англійська)
Гідродинаміка і контактний тепломасообмін в двофазних системах
Організація науково-інноваційної діяльності
Особливості термодинаміки складних систем
Наукові дослідження у сучасних програмних середовищах та 3D-моделювання
Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
II курс
Маловитратні технології підвищення комплексної ефективності енерговиробництва
Педагогічна практика
Новітні тенденції розвитку та технології в енергетичній галузі
Навчальні дисципліни для вибору на II курсі у 3 семестрі
Енерго-екологічний менеджмент
Фундаментальні питання двофазних термосифонних систем
Аналіз енергоефективності забезпечення умов комфортності у будівлях
Управління ресурсом енергетичного обладнання
Когенераційні системи: особливості та експлуатація
Навчальні дисципліни для вибору на II курсі у 4 семестрі
Екологічні аспекти енерговиробництва
Низькопотенційна енергетика і теплонасосні технології
Аналіз енергоефективності будівель в програмному середовищі Енержи Плас
Струменево-нішові технології спалювання
Математичне моделювання теплових процесів в енергетиці та промисловості