Лабораторія дослідження процесів горіння

Навчально-наукова лабораторія дослідження процесів горіння
Основне призначення: комплексні дослідження процесів горіння з кінцевим впровадженням результатів у промисловість.
Цілі: Реалізація практичних задач із заміни природного газу альтернативними пальними газами.
Задачі, які вирішує лабораторія: лабораторні дослідження елементів робочого процесу технічного горіння органічного палива. Використання засобів СFD моделювання. Експериментальні дослідження процесу горіння у лабораторії. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення систем спалювання. Дослідження швидкості та динамічних характеристик факелу. Лабораторні дослідження елементів робочого процесу технічного горіння органічного палива. Впровадження у виробництво промислових зразків.

Матеріально-технічне забезпечення учбової лабораторії

Стендовий зал включає:
o технічне водопостачання – надлишковий тиск до 0,4 МПа, витрата води до 10 м3/год;
o електропостачання – 12÷24 В (постійний струм), 220 В, 380 В (3 фази);
o подача повітря – відцентровий нагнітач з витратою повітря до 0,5 кг/с і тиском до 0,11 МПа; два компресора типу ВУ-3/8 з витратою повітря 15 Н·м3/хв і тиском 0,7 МПа.
o Контрольно-вимірювальна апаратура:
o газоаналізатор Газохром 3101 (вміст Н2, СО, СН4);
o газоаналізатор Testo-330 (вміст СО, СО2, NОх, О2,);
o газоаналізатор OKCU – 5M (вміст СО, СО2, NО2, NО, О2,);
o електронний регістратор PMT-69/L;
o універсальний вимірювач температури И8 «Регмік»;
o витратоміри повітря, газу, води;
o пірометр (регістрація температури);
o анемометр Testo 410i (вимірювання швидкості потоку повітря);
o система виміру температури зонди з темроелектричними перетворювачами ТХК(L), TХА(K), TПР(B); TВР(A-1); TПП (S); TЖК (J).

Механічна майстерня.
o Свердлильний, фрезерний, токарний, загострювальний станки, зварювальний пост, установка точкового зварювання тощо.

Стендове забезпечення учбової лабораторії
o стенд для визначення енергоекологічних характеристик моделей газових пальникових пристроїв енергетичного призначення;
o стенд для визначення характеристик ежекційних пальникових пристроїв;
o стенд для визначення характеристик дифузійних факелів;
o стенд для визначення коефіцієнта корисної дії регенеративного підігрівача;
o стенд аеродинамічних випробувань турбінної решітки;

На основі фундаментальних і прикладних наукових досліджень гідро-термо-хімічних систем, виконаних в лабораторії досліджень процесів горіння КПІ, розроблено оригінальну струменево-нишеву технологію (спалювання та пристрій) для ефективного спалювання вуглеводного палива, що забезпечує суттєве підвищення ККД вогнетехнічних об’єктів (котлів, печей, сушил, підігрівачів, камер згорань та інші). Економію газу та електроенергії, зниження рівня забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня надійності роботи та якості продукції.
Інноваційний потенціал технології закладено фундаментальними науковими дослідженнями у Київському політехнічному інституті. Напрацювання наукового колективу проблемної лабораторії горіння відобразились у низці промислового газопальникового устаткування, що забезпечує високоефективний мікродифузійний процес спалювання палива. Однією з таких конструкцій і є пальникові пристрої СНТ, робочий процес якого визначається характеристиками струмінево-нішевого стабілізатору полум’я (СНС).

Горіння суміші природного газу з воднем в СНС, лабораторні фото

Промислові пальники СНТ

Для промислової реалізації розробленої технології створено науково-виробничий комплекс «СНТ», що представляє собою стартап, особливістю якого є реалізація повного інноваційного циклу: НДР – ДКР та ДТР – запровадження у промислове виробництво. Одночасно цей стартап є базою лабораторних та практичних робіт, практики для студентів теплоенергетичного факультету, а для деяких випускників КПІ – місцем постійної роботи.