Силабуси

ОПП “Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем”
I курс, 1 семестр
Аналіз та експертиза проєктів енергопостачання
Основи інженерії та технології сталого розвитку
Комбіновані системи з поновлюваними джерелами енергії
Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці
Прикладні задачі енергозбереження
Прикладні задачі енергозбереження. Курсова робота
Методи аналізу енергоефективності будівель
Інтелектуальна власність та патентознавство
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1
I курс, 2 семестр
Менеджмент стартап-проєктів
Основи інжинірингу життєвого циклу проектів з енергоефективності
Методи аналізу енергоефективності будівель. Курсова робота
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2
Навчальні дисципліни для вибору на 1 курсі у 2 семестрі
Методи енергомоніторингу та енергоаудиту
Контроль якості у будівництві енергоефективних будівель
Математичне моделювання енергетичних процесів в антропогенному середовищі
Термомолекулярна енергетика
Воднева енергетика
Зелене підприємництво
Методи контролю ефективності енерговикористання в теплоенергетичних системах
Особливості енергетичного менеджменту в теплоенергетиці
Логістика в енергетиці
Методи енергетичного аналізу в теплотехнологіях
Низькотемпературні системи теплозабезпечення будівель
Технології накопичення та використання енергії в об’єктах теплопостачання
Тепломасообмінні процеси і технології
Інтенсифікація процесів тепломасообміну та застосування пінч-аналізу в теплотехнологічних процесах
Методи енергетичного аналізу при сертифікації будівель
IІ курс, 3 семестр
Практика
Виконання магістерської дисертації
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем