Вступ на 1 курс (ЗНО та НМТ)

Для здобуття ступеня бакалавра на бюджетній основі необхідно:

 • Скласти національний мультипредметний тест (НМТ), який міститиме завдання з української мови, математики та третій предмет на вибір (Історія України/ Фізика/ Хімія/ Біологія / Іноземна мова (Англійська, німецька, французька або іспанська)).
 • Мотиваційний лист. Для вступу на бюджет/контракт його буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом. Вимоги до мотиваційного листа тут.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО зараховуються бал (бали):

 • НМТ 2023 року, або НМТ 2022 року, або ЗНО 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети);
 • матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща.

Результати ЗНО 2020-2021 років з української мови і літератури/ української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Конкурсний бал розраховується за наступною формулою:

де П1, П2, П3 – бали з відповідних предметів за шкалою 100-200

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти оцінок першого другого та третього предметів НМТ

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

ГК – галузевий коефіцієнт. ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальність 144 Теплоенергетика. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського розробила калькулятор для обчислення Вашого конкурсного балу – https://pk.kpi.ua/calculator/

 Ви маєте можливість оцінити свій прохідний бал з минулорічними результатами!

Таблиця- Прохідні бали 2019-2022 рр.

130 – Мінімальний бал* для участі у конкурсі за державним замовленням

100 – Мінімальний бал* для участі у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Виплачується підвищена стипендія: Наші студенти І курсу (бюджетні місця) отримають стипендію у розмірі 2500 грн. Підвищена стипендія становить 3100 грн.

Військова кафедра з ІІІ курсу: Починаючи з третього курсу студенти стаціонару можуть вступити на навчання до військової кафедри КПІ ім. Ігоря Сікорського та, при її успішному закінченні, їм присвоюється військове звання офіцера запасу ЗС України. Відстрочка від призову в армію до закінчення навчання студентам стаціонару.

Міжнародні програми обміну та співпраці: реально навчатися/стажуватися за кордоном, отримати другий диплом та розширити свої можливості за програмою «Еразмус+» у Німеччині, Польщі, Іспанії, Франції, а також приймати участь у програмі подвійного диплому. Кафедрою заключено договір з провідними енергетичними підприємствами про отримання дуальної освіти (можливість навчання з одночасним набуттям професійного досвіду починаючи з 2 курсу).

 Друга вища освіта: студенти кафедри мають можливість, починаючи з 3-го курсу отримати ще додаткову вищу освіту економічного, юридичного або ІТ спрямування на інших факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського зі зниженою вартістю навчання.

 Гуртожиток: надається усім іногороднім студентам з оплатою орієнтовно від 800 грн на місяць.  Можлива субсидія.

 Студентське дозвілля: спортивні секції та клуби різного спрямування, відпочинок та туризм; культурно-інтелектуальні заходи та фести. Щорічно відбувається конкурс молодих енергетиків «Молодь – енергетиці України».

Як стати студентом кафедри теплової та альтернативної енергетики:

 1. Зареєструватися на сайті МОН для здачі НМТ до 03 травня 2023р.

Також для вступу можна використати ЗНО минули років 2020-2021 з Української мови, Математики (профільний рівень), Фізики або Хімії, або Біології, або Іноземної мови, або Історії України.

 1. Отримати атестат про повну загальну середню освіту.
 2. Скласти НМТ.
 3. Написати мотиваційний лист.
 4. Зареєструвати електронний кабінет до єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) починаючи з 1 липня 2023 року.
 5. Подати заяву в електронному виглядідо ЄДЕБО з 19 липня до 31 липня, де вказати:

Університет: КПІ ім. Ігоря Сікорського

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Інститут: Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (НН ІАТЕ). Колишня назва Теплоенергетичний факультет (ТЕФ)

 1. Рекомендацію на місця за державним замовленням буде надано 05 серпня;
 2. Виконати умови для зарахування (подати оригінали документів) необхідно до 18:00 08 серпня;
 3. Зарахування за державним замовленням відбудеться 10 серпня

Скористайтесь рекомендаціями та допомогою співробітників кафедри за телефонами:

(098) 902-64-66; (098) 810-60-01.

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії:

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Таблиця 2. Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Початок реєстрації заяв* 19 липня
Закінчення реєстрації заяв* 31 липня 1800
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 05 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 1800 08 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 1700 16 серпня**
Терміни зарахування вступників за державним замовленням -10 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 17 серпня**

* реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах здійснюється: для вступу на місця державного або регіонального замовленням з 03 липня до 1800 10 липня, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 1800 25 липня;

співбесіди та творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків включно з 07 по 18 липня, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 31 липня;

** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Більш детально інформацію щодо вступу на 1 курс викладено на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.