Вступ на 1 курс (ЗНО та НМТ)

Інформація щодо вступу на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти для таких категорій вступників:

  • випускники 2023 року, що склали НМТ-2023;
  • випускники шкіл минулих років, які склали НМТ 2022 або НМТ-2023 з будь-яким третім предметом (з тих, що шли на вибір);
  • випускники шкіл минулих років, які склали ЗНО 2020 або ЗНО-2021 з української мови, математики та на вибір: фізики або хімії;
  • випускники технікумів/коледжів, які склали НМТ 2022 або НМТ-2023 та бажають вступати на неприскорену форму навчання (хто бажає вступати на прискорену – читайте інформацію в розділі >>>Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра)<<< )

 

Що потрібно для гарантованого вступу на держзамовлення?!

Для здобуття ступеня бакалавра на бюджетній основі необхідно:

  1. Скласти національний мультипредметний тест (НМТ), який міститиме завдання з української мови, математики та третій предмет на вибір (історія України/ фізика/ хімія/ біологія / іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)) АБО мати результати ЗНО-2020 або ЗНО-2021 року з української мови, математики та третій предмет на вибір: фізика або хімія.
  2. Мотиваційний лист. Для вступу на бюджет/контракт його буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом. https://pk.kpi.ua/motivation-letter/

 

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти зараховуються бал (бали):

–      НМТ 2023 року,

–      або НМТ 2022 року,

–      або ЗНО 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети),

–      матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща.

Результати ЗНО 2020-2021 років з української мови і літератури/ української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Конкурсний бал розраховується за наступною формулою:

де П1, П2, П3 – бали з відповідних предметів за шкалою 100-200;

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти оцінок першого, другого та третього предметів НМТ або ЗНО;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів. Якщо після розрахунку виявиться, що конкурсний бал вступника перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

ГК – галузевий коефіцієнт, ГК при вступі на спеціальність 144 Теплоенергетика дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Якщо Ви складали НМТ-2022 або НМТ-2023, то треба брати коефіцієнти К1, К2, К3 з таблиці 1, якщо Ви складали ЗНО-2020 або ЗНО-2021, то треба брати коефіцієнти з таблиці 2.

 

Таблиця 1. Перелік вагових коефіцієнтів К1, К2, К3 оцінок предметів національного мультипредметного тесту (НМТ 2022 або НМТ 2023) для вступу на спеціальність 144 Теплоенергетика

 

 

Код

 

 

Найменування спеціальності

Конкурсні предмети
основний блок додатковий блок
перший (українсь-ка мова)

(К1)

другий (матема-тика)

(К2)

третій

(історія України)

(К3)

третій

(іноземна мова)

(К3)

третій

(біологія)

(К3)

третій

(фізика)

(К3)

третій

(хімія)

(К3)

144 Теплоенергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2

 

 

Таблиця 2. Перелік вагових коефіцієнтів К1, К2, К3 оцінок предметів ЗНО-2020 та ЗНО-2021 для вступу на спеціальність144 Теплоенергетика

 

 

Код

 

 

Найменування спеціальності

Конкурсні предмети
основний блок додатковий блок

(на вибір вступника)

перший (українська мова)

(К1)

другий

(математика)

(К2)

Третій

(фізика)

(К3)

третій

(хімія)

(К3)

144 Теплоенергетика 0,28 0,5 0,2 0,2

 

 

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського розробила калькулятор для обчислення Вашого конкурсного балу https://pk.kpi.ua/calculator/

ВАЖЛИВО! В 2023 році мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі за державним замовленням складає 130 балів.

Для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб мінімальний конкурсний бал складає 100 балів.

 

Приклади розрахунку конкурсного балу:

Вступник 1

Склав НМТ в 2023 році

Укр.мова 148

Математика 157

Хімія 139

При вступі вказав пріоритет заяви «1» або «2»

Закінчив підготовчі курсів КПІ імені Ігоря Сікорського, отримав за їх проходження +8 балів

При вступі вказав пріоритет заяви «3», «4» або «5»

Закінчив підготовчі курсів КПІ імені Ігоря Сікорського, отримав за їх проходження +8 балів

З таблиці 1 беремо вагові коефіцієнти та виконуємо розрахунок конкурсного балу за формулою (1)
Чи є шанс на бюджет? Є шанс на бюджет. Є шанс на отримання стипендії в першому семестрі І курсу. Далі стипендія призначається за результатами складання сесії. Є шанс на бюджет. Шанс на отримання стипендії в першому семестрі І курсу є, але він дещо  нижчий, ніж при  пріоритеті заявки «1» та «2».
P.S. Без підготовчих курсів бал був би таким:

Без підготовчих курсів бал був би таким:

 

Вступник 2

Склав НМТ в 2023 році

Укр.мова 129

Математика 135

Фізика 119

При вступі вказав пріоритет заяви «1» або «2» При вступі вказав пріоритет заяви «3», «4» або «5»
З таблиці 1 беремо вагові коефіцієнти та виконуємо розрахунок конкурсного балу за формулою (1)
Чи є шанс на бюджет? Можна подавати заявку на бюджетну форму навчання, так як конкурсний бал вищий за 130 балів. Є шанс на бюджет Претендувати на навчання за кошти державного  бюджету вступник не зможе

 

Вступник 3

Склав НМТ в 2022 році

Укр.мова 142

Математика 164

Істор.України 145

При вступі вказав пріоритет заяви «1» або «2» При вступі вказав пріоритет заяви «3», «4» або «5»
З таблиці 1 беремо вагові коефіцієнти та виконуємо розрахунок конкурсного балу за формулою (1)
Чи є шанс на бюджет? Є шанс на бюджет, можливо отримання й стипендії. Є шанс на бюджет, можливо отримання й стипендії.

 

Вступник 4

склав ЗНО у 2021 році

Укр.мова 149

Математика 162

Географія 155

 

Нажаль, згідно даних таблиці 2, Ви не маєте права вступати на цю спеціальність в 2023 році (тому що в 2021 році не складали необхідні для вступу фізику або хімію). Якщо Ви – випускник технікуму, то Ви маєте право вступати на спеціальність 144 Теплоенергетика на прискорену форму навчання, особливості вступу є нижче в Частині ІІ (там теж є бюджет)

 

Вступник 5

склав ЗНО у 2021 році

Укр.мова 119

Математика 133

Хімія 135

При вступі вказав пріоритет заяви «1» або «2» При вступі вказав пріоритет заяви «3», «4» або «5»
З таблиці 2 беремо вагові коефіцієнти та виконуємо розрахунок конкурсного балу за формулою (1)
Чи є шанс на бюджет? Можна подавати заявку на бюджетну форму навчання, так як конкурсний бал вищий за 130 балів. Є шанс на бюджет Претендувати на навчання за кошти державного  бюджету вступник не зможе

 

Ви маєте можливість оцінити свій шанс вступу на бюджет. Для цього визначте свій конкурсний бал (вручну, як показано вище, або за допомогою калькулятора https://pk.kpi.ua/calculator/) та порівняйте його з результатами минулих років:

 

Таблиця  3. Прохідні бали на спеціальності навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики КПІ за 2019-2022 рр.

Пояснення до таблиці 3:

Мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі за державним замовленням у 2019-2022 рр. складав 125,000.

Більш детально інформацію щодо вступу на 1 курс викладено на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.