Приєднання кафедри “Теплотехніки та енергозбереження”

17.01.2022 Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського було прийнято рішення про приєднання кафедри Теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження та енергоменеджменту до кафедри Теплоенергетики Теплоенергетичного факультету.
Кафедра Теплоенергетики здійснює підготовку:
• Бакалаврів (3 роки 10 місяців) за сертифікатами ЗНО;
• Бакалаврів (2 роки 10 місяців) за дипломом Молодшого спеціаліста;
• Магістрів за освітньо-науковою програмою (1 рік 9 місяців);
• Магістрів за освітньо-професійною програмою (1 рік 4 місяці);
• Аспірантів (4 роки) спеціальності 144 Теплоенергетика.

Author: Moderator