Захист дисертаційної роботи Місюри Тимофія Олексійовича

19 лютого 2024 року відбувся захист дисертаційної роботи Місюри Тимофія Олексійовича на тему “Енергоефективність комбінованих схем опалення, вентиляції та кондиціювання на основі повітряних теплових насосів” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 – електрична інженерія, за спеціальністю 144 – теплоенергетика.

Вітаємо Тимофія Олексійовича з успішним закінченням аспірантури.

Відео захисту знаходиться за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=OqSo9Jpo6T8

Author: Sereda