ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ВЛАСЕНКО ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.13 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Власенко Ольги Володимирівни на тему “Методи визначення інтенсивності теплообміну в багатофазних та багатокомпонентних середовищах” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань Електрична інженерія, за спеціальністю 144 – теплоенергетика відбудеться “22” березня 2023 р. о 14.00 за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 01, ауд. 05.

Author: Moder