Перелік дисциплін, за якими практична підготовка здійснюватиметься в очному режимі

Згідно до наказу КПІ ім. Ігоря Сікорського НОН 247 від 09.08.2023 перелік освітніх компонент, за якими кафедра ТАЕ планує здійснювати практичну підготовку в очному режимі.
Код

спеціальності, тип ОП, освітній

ступінь

Назва освітньої програми Назва освітнього компоненту Шифр групи Планова кількість здобувачів Підрозділ, що відповідає за викладання освітнього компоненту Вид очних занять Кількість НПП, що забезпечують

очні заняття

Місце проведення заняття
144

Теплоенергетика

ОПП бакалавра 1

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Котельні установки. Частина 1.

Волянська Н.В.

ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

лабораторні 4 лабораторія 431-5
144

Теплоенергетика ОПП бакалавра 2

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Теплотехнологічні процеси і установки. Частина 2.

Шкляр В.І.

ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

практичні 2 лабораторія 431-5
144

Теплоенергетика ОПП бакалавра 3

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Теплові та атомні електростанції та

установки. Частина 2.

Беднарська І.С.

ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

практичні 2 лабораторія 211-5
144

Теплоенергетика ОПП бакалавра 4

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Використання вторинних

енергоресурсів. Притула Н.О.

ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

практичні 2 лабораторія 431-5
144

Теплоенергетика ОПП бакалавра 5

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Спецпитання тепло масообміну.

Фуртат І.Є.

ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

практичні 2 лабораторія 211-5
144

Теплоенергетика ОПП бакалавра 6

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Енергоефективні

системи опалення і вентиляції.

Притула Н.О.

ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

практичні 2 лабораторія 431-5
144

Теплоенергетика ОПП бакалавра 7

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Експлуатація енергетичного обладнання

електростанцій. Бутовський Л.С.

ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

практичні 2 лабораторія 211-5
144

Теплоенергетика ОПП бакалавра 8

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Теплофікація та теплові мережі. Романова К.О. ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

практичні 2 лабораторія 431-5
144

Теплоенергетика ОПП бакалавра 9

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Спецпитання турбін теплових та атомних

електричних станцій. Беднарська І.С.

ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

практичні 2 лабораторія 211-5
144

Теплоенергетика ОПП бакалавра 10

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Енергетичний аудит. Шевченко О.М. ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

практичні 2 лабораторія 431-5
144

Теплоенергетика ОПП бакалавра 11

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Методи

енергетичного аналізу в тепло технологіях.

Дубровська В.В.

ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

практичні 2 лабораторія 431-5
144

Теплоенергетика ОПП бакалавра 12

Теплоенергетика та теплоенергетичні

установки

електростанцій

Поновлювальні та альтернативні

джерела енергії. Дубровська В.В.

ОТ-01,

ТП-01, ТС-01

30 Кафедра теплової та альтернативної

енергетики

практичні 2 лабораторія 431-5

Author: Moder