Posted in Новини

Залучення роботодавців до освітнього процесу здобувачів

Кафедра теплової та альтернативної енергетики продовжує залучати представників роботодавців до навчального процесу своїх здобувачів. У рамках розробленого розкладу занять з стейтхолдерами та договору про співпрацю…

Continue Reading Залучення роботодавців до освітнього процесу здобувачів
Posted in Новини

Екскурсія до ІТТФ НАН України

В рамках довготривалих партнерських відносин поміж Інститутом технічної теплофізики НАН України та Національним технічним університетом України «КПІ імені Ігоря Сікорського» 27.09.2023 року о 13:00 для…

Continue Reading Екскурсія до ІТТФ НАН України
Posted in Новини

Онлайн семінар «Проблеми сталого розвитку в контексті циркулярної економіки»

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту (НН ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського системно працює над залученням представників роботодавців та фахівців-практиків до навчальних занять. 19 вересня 2023…

Continue Reading Онлайн семінар «Проблеми сталого розвитку в контексті циркулярної економіки»
Posted in Новини

Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня бакалавра на контракт

На численні прохання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не встигли вчасно подати документи для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра,…

Continue Reading Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня бакалавра на контракт
Posted in Новини

Перелік дисциплін, за якими практична підготовка здійснюватиметься в очному режимі

Згідно до наказу КПІ ім. Ігоря Сікорського НОН 247 від 09.08.2023 перелік освітніх компонент, за якими кафедра ТАЕ планує здійснювати практичну підготовку в очному режимі….

Continue Reading Перелік дисциплін, за якими практична підготовка здійснюватиметься в очному режимі
Posted in Новини

Науковий семінар за результатами закінчених дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії

У вівторок 27 червня 2023р о 12:00 відбудеться науковий семінар кафедри теплової та альтернативної енергетики за результатами закінчених дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора…

Continue Reading Науковий семінар за результатами закінчених дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Posted in Новини

Шановне панство запрошуємо

Шановне панство запрошуємо Вас на відкриті захисти кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Захисти відбудуться з 19.06.2023 по 22.06.2023 щоденно…

Continue Reading Шановне панство запрошуємо
Posted in Новини

ДФ 26.002.28 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЯЦЕНКО ОЛЕНИ ІГОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 – ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.28, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/29/2023 від 07 квітня 2023…

Continue Reading ДФ 26.002.28 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЯЦЕНКО ОЛЕНИ ІГОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 – ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
Posted in Новини

Результати роботи XX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів на кафедрі ТАЕ

За активну участь у XX Міжнародної науково-практичній конференції молодих вчених і студентів (що присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського та 90-річчю НН ІАТЕ (ТЕФ)) нагородити…

Continue Reading Результати роботи XX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів на кафедрі ТАЕ
Posted in Новини

Акредитація освітньої програми

16 травня 2023 року відбулося чергове засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). За результатами засідання ухвалено рішення про акредитацію нашої освітньої програми…

Continue Reading Акредитація освітньої програми