Науково-дослідна практика магістрантів групи ТУ-21мн

Терміни практики 05 лютого – 17 березня 2024 р.
Для відкриття практики у секретаря кафедри ТАЕ у 205 (або 203) кімнаті 5 корпусу необхідно отримати наступні документи:
1 – Направлення на практику,
2 – Щоденник,
3 – Робоча програма практики (2 примірники),
4 – примірник Договору на практику (для тих хто окремо їх укладав).
По закінченню практики на кафедру в 205 (або 203) кімнату 5 корпусу необхідно здати документи, що свідчать про проходження та закриття практики магістрантами:
1 – Щоденник (заповнений, з 2-ма печатками підприємства де Ви проходите практику (прибув, вибув) та оцінкою виставленою керівником Вашої магістерської дисертації),
2 – Робоча програма практики (повертаєте один примірник підписаний на підприємстві),
3 – Звіт з практики (підписаний магістрантом, керівниками практики з зазначенням оцінки і дати захисту практики).
Як тільки отримаєте оцінку з практики (крайній термін – 21 березня 2024 р.) – відразу пишете про це мені на пошту p.merenger@kpi.ua, щоб я міг вчасно внести оцінку до Відомості, а самі документи можна занести на кафедру протягом тижня – до 25 березня 2024 р.
Телефон відповідального за проведення практик на кафедрі ТАЕ:
063-4406418 (Петро Петрович Меренгер)
>>>>>Науково-дослідна практика магістрантів групи ТУ-21мн (.PDF)<<<<<
>>>>>>Пояснення щодо проходження практики(.PDF)<<<<<<

Author: Moder