Магістратура “ЕМтаІТС”

I курс, 1 семестр
Аналіз та експертиза проєктів енергопостачання
Основи інженерії та технології сталого розвитку
Комбіновані системи з поновлюваними джерелами енергії
Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці
Прикладні задачі енергозбереження
Прикладні задачі енергозбереження. Курсова робота
Методи аналізу енергоефективності будівель
Інтелектуальна власність та патентознавство
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

 

I курс, 2 семестр
Менеджмент стартап-проєктів
Основи інжинірингу життєвого циклу проектів з енергоефективності
Методи аналізу енергоефективності будівель. Курсова робота
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

 

Навчальні дисципліни для вибору на 1 курсі у 2 семестрі
Контроль якості у будівництві енергоефективних будівель
Математичне моделювання енергетичних процесів в антропогенному середовищі
Термомолекулярна енергетика
Воднева енергетика
Зелене підприємництво
Методи контролю ефективності енерговикористання в теплоенергетичних системах
Особливості енергетичного менеджменту в теплоенергетиці
Логістика в енергетиці
Методи енергетичного аналізу в теплотехнологіях
Низькотемпературні системи теплозабезпечення будівель
Технології накопичення та використання енергії в об’єктах теплопостачання
Тепломасообмінні процеси і технології
Інтенсифікація процесів тепломасообміну та застосування пінч-аналізу в теплотехнологічних процесах
Методи енергетичного аналізу при сертифікації будівель
Енергетичні характеристики повітрообміну будівель

 

IІ курс, 3 семестр
Практика